Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

De wrange smaak van het auteursrecht.

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Het auteursrecht omvat méér dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Men is geneigd om te denken aan lijvige dichtwerken en pretentieuze muziekwerken, waar auteursrecht op rust. Maar ook programmatuur, gordijnmotieven, bureaustoelen, gefloten deuntjes en lampenkappen zijn vatbaar voor auteursrechtbescherming. Beschermd wordt alles, dat de zintuiglijk waarneembare uiting…

Lees meer

Kinderondergoed van Lacoste? De rol van een (ondeugdelijk) marktonderzoek

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

InleidingLacoste heeft eind vorig jaar een kort geding aangespannen tegen Hema. Lacoste stelt dat het hierboven afgebeelde kinderondergoed inbreuk maakt op haar beeldmerk. Op het kinderondergoed staan 1 of meerdere krokodillen afgebeeld. Volgens Lacoste ontstaat hierdoor verwarringsgevaar. De uitspraak viel mij op vanwege de rol van een marktonderzoek waarnaar Lacoste…

Lees meer

De ePrivacy Verordening, een eerste kennismaking

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Wat bij de meesten bekend zal zijn, is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 25 mei 2018 van kracht is en deze verordening de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) heeft vervangen. Menig organisatie heeft inmiddels een meer of minder uitgebreide  ‘AVG-implementatie’ achter de rug. Inmiddels staat de volgende grote privacyregelgeving al weer…

Lees meer

Nieuw wapen tegen datalekken: Checkjedatalek.nl

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Databeveiliging, en dan met name de beveiliging van persoonsgegevens, is op dit moment echt een ‘hot item’. In mijn ICT-praktijk zie ik veel bedrijven die nu pas echt bewust worden van het feit dat zij in mei 2018 aan de vele regels van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten voldoen.

Lees meer

Hoe Naturalis zich vergaloppeert in de persoonlijkheidsrechten van de architect

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

“Verbouwing Museum Naturalis in Leiden schikt met architect Fons Verheijen. In ruil voor acceptatie van de verbouwplannen van het museum, ontvangt die anderhalf miljoen euro voor een door hem op te richten stichting die zich zal richten op wetenschappelijk onderzoek en architectuur.”, aldus de Volkskrant op 20 maart 2017.  Aanleiding is…

Lees meer

Botsing van grondrechten; een inkijkje in het beoordelen van een portretrechtinbreuk

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Wie op een foto afgebeeld staat, kan zich soms beroepen op het zogenaamde ‘portretrecht’. Dat houdt in dat in sommige gevallen de foto niet mag worden gepubliceerd zonder de toestemming van degene die op de foto staat. Het portretrecht geldt ook voor andere soorten afbeeldingen, zoals tekeningen en schilderijen. Maar…

Lees meer

Hoe beoordeelt een rechter een vermeende merkinbreuk?

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Een merk heeft meerdere functies, maar de voornaamste functie is dat een consument weet waar het product vandaan komt. Ook wel de herkomstfunctie genoemd. Wanneer een ander voor zijn zelfde of soortgelijke product een zelfde of overeenstemmend teken gebruikt, kan dat verwarring scheppen bij de consument. Heb ik het originele…

Lees meer

Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel in de praktijk

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Inbreuk op modelrecht ‘Low Top Python’ sneakers van Filling Pieces door De Schoenenfabriek.Voor de volledige uitspraak van de rechtbank te Den Haag van 26 januari 2016 (hierna: ‘de uitspraak’) wordt verwezen naar de volgende link: uitspraakDe feiten (rechtsoverweging 2.3. en volgende van de uitspraak)Filling Pieces houdt zich…

Lees meer

What’s in a name?!

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

De handelsnaam – de naam waaronder een onderneming wordt gedreven – is nog steeds een puur Hollands avontuur voor juristen: Europa heeft er nog geen richtlijnen en verordeningen aan gewijd. En dus moeten we onze juridische wijsheden nog steeds putten uit de anderhalve pagina tellende Handelsnaamwet uit 1921.Dat lijkt overzichtelijk.

Lees meer

Opsporen auteursrechtinbreuk op internet

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Het internet heeft voor- en nadelen. Internet is een bron aan informatie. Het is gratis en eenvoudig. Maar juist door zijn eenvoud is het ook makkelijk om tekst en afbeeldingen (foto’s) van websites over te nemen. Het is een grote misvatting dat alles op internet gratis voor iedereen toegankelijk is…

Lees meer