What’s in a name?!

What’s in a name?!

De handelsnaam – de naam waaronder een onderneming wordt gedreven – is nog steeds een puur Hollands avontuur voor juristen: Europa heeft er nog geen richtlijnen en verordeningen aan gewijd. En dus moeten we onze juridische wijsheden nog steeds putten uit de anderhalve pagina tellende Handelsnaamwet uit 1921.

Dat lijkt overzichtelijk. Toch zijn er – zelfs bij advocaten en notarissen – misverstanden over de do’s and don’ts, als het om handelsnamen gaat…. Ik zet er een paar op een rijtje:

Kortom: vooraleer onder een handelsnaam naar buiten te treden, is het zinvol om zich rekenschap te geven van de implicaties van de gekozen handelsnaam. Want het komt regelmatig voor, dat handelsnamen prijsgegeven moeten worden, omdat niet grondig is nagedacht. What’s in a name!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Mars van Leent, lid van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: