Opsporen auteursrechtinbreuk op internet

Opsporen auteursrechtinbreuk op internet

Het internet heeft voor- en nadelen. Internet is een bron aan informatie. Het is gratis en eenvoudig. Maar juist door zijn eenvoud is het ook makkelijk om tekst en afbeeldingen (foto’s) van websites over te nemen. Het is een grote misvatting dat alles op internet gratis voor iedereen toegankelijk is en dus vrijelijk mag worden gebruikt, vooral bij afbeeldingen. Maar weinig mensen realiseren zich dat dit wettelijk niet is toegestaan. Met enige regelmaat spreek ik met cliënten wiens afbeeldingen zonder toestemming door derden worden gebruikt. Juridisch wordt dat een auteursrechtinbreuk genoemd. Maar hoe weet je nu dat jouw afbeelding wordt gebruikt? Om daar achter te komen kent internet een truc.

Auteursrechtinbreuk
Voordat ik inga op het opsporen van auteursrechtinbreuken een klein uitstapje naar het juridisch kader.

Een afbeelding wordt beschermd door de Auteurswet. De auteursrechten komen toe aan de maker van de afbeelding.  Vrijwel alle afbeeldingen die te vinden zijn op internet, zijn auteursrechtelijk beschermd. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet een afbeelding origineel zijn en het persoonlijk stempel/karakter van de maker dragen. De vereiste originaliteit kan hier liggen in bijvoorbeeld de invalshoek, de compositie van het gefotografeerde, de belichting enzovoorts. In de praktijk blijkt dat de rechter al snel aanneemt dat er sprake is van een originele foto. Zo is bijvoorbeeld ook een pasfoto auteursrechtelijk beschermd.

De maker van een afbeelding heeft het exclusieve recht om de afbeelding openbaar te maken en te verveelvoudigen. Keerzijde is dat de maker het gebruik zonder zijn toestemming kan verbieden en kan eisen dat de foto wordt verwijderd. Aan het gebruik kunnen voorwaarden worden verbonden, waaronder een (licentie)vergoeding. Verderop in deze blog zal ik daar nader op ingaan.

Opsporen
Het internet biedt handige tools om te controleren of jouw afbeelding zonder jouw medeweten ergens op internet wordt gebruikt. Een voorbeeld is Google Image Search .

Bericht delen via: