De ePrivacy Verordening, een eerste kennismaking

De ePrivacy Verordening, een eerste kennismaking

Wat bij de meesten bekend zal zijn, is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 25 mei 2018 van kracht is en deze verordening de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) heeft vervangen. Menig organisatie heeft inmiddels een meer of minder uitgebreide  ‘AVG-implementatie’ achter de rug.

Inmiddels staat de volgende grote privacyregelgeving al weer voor de deur: de ePrivacy Verordening (EPV) komt eraan!

De EPV zal de momenteel nog geldende Europese ePrivacy Richtlijn (EPR) gaan vervangen en daarmee ook de Nederlandse Telecommunicatiewet die op deze richtlijn is gebaseerd.

In deze blog belicht ik hierna enkele hoofdlijnen van de (concepttekst van de) EPV.

Het plan om de EPV gelijktijdig met de AVG op 25 mei 2018 van kracht te laten worden, lukte niet wegens een verhitte discussie over de concepttekst ervan. Op dit moment ligt het gewijzigde wetsvoorstel voor de EPV bij het Europees Parlement en de Europese Raad. De verwachting is – op dit moment – dat de EPV medio 2019 van kracht zal worden.

Wat gaat er zoal geregeld worden in de EPV?
De EPV zal gaan gelden als een soort lex specialis op de AVG. De EPV is dus een aanvulling op de AVG.

Waar de AVG over kort gezegd iedere vorm van persoonsgegevensverwerking gaat, richt de EPV zich uitsluitend op de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiediensten.

De EPV ziet op een grotere groep aanbieders van communicatiediensten dan voor de groep waarvoor de EPR momenteel geldt. De nog in werking te treden EPV zal ook gaan gelden voor relatief nieuwe aanbieders van online communicatiediensten, zoals bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage en Viber.

De diensten van dergelijke aanbieders vallen grotendeels al wel onder de huidige Nederlandse Telecommunicatiewet. Door de nieuwe regelgeving van de EPR zullen echter alle consumenten en bedrijven in de Europese Unie dezelfde mate van bescherming genieten. Daarnaast zal niet alleen de inhoud van elektronische berichten beschermd gaan worden, maar ook de metadata ervan, zoals bijvoorbeeld de plaats en het tijdstip van verzenden van berichten.

Naast het beschermen van online communicatie bevat de EPV ook bepalingen over cookies en het spamverbod. De EPV zal dan ook gevolgen hebben voor onder meer het plaatsen van cookies (cookiemuren) en de vereiste toestemming hiervoor.

Ten aanzien van het spamverbod gaat de EPV kort gezegd regelen dat consumenten geen elektronische communicatie – ook wel ‘direct marketing‘ geheten – mogen ontvangen als ze tevoren geen toestemming hebben gegeven. Verder zal in de EPV geregeld gaan worden dat telefonische reclame niet (meer) zonder toestemming mag gebeuren.

Het is belangrijk dat e-mails en online berichten van consumenten vertrouwelijk kunnen blijven. De EPV voorziet in meer waarborgen daartoe.

Het toezicht op regels over (online) communicatie is op dit moment in Nederland nog verdeeld: een deel is neergelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en een deel bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In de EPV zal dit centraal geregeld worden.

Ondanks dat het debat over de concepttekst van de EPV nog steeds gaande is, kan wel al worden gezegd dat het toepassingsgebied van de AVG en de EPV grotendeels overlappend zal zijn, waardoor niet alle bedrijven veel extra maatregelen zullen behoeven te treffen. De implementatie van de AVG binnen bedrijven vergde – en vergt –  meer tijd dan die van haar lex specialis, de EPV. Indien de ‘AVG-implementatie’ binnen het bedrijf al goed is uitgevoerd, dan zal de EPV – zo is de verwachting – slechts kleine extra aanpassingen met zich meebrengen.

Wat de exacte impact van de EPV wordt en hoe de uiteindelijk tekst daarvan gaat luiden: het is nog even wachten op Brussel….. Wij houden je op de hoogte! Wordt vervolgd!

Paul Arentshorst, advocaat, sectie IE, ICT & Privacy

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: