MR. CHRISTIAN (C.R.) HUISKES

Functie:
Partner, Advocaat
Opleiding:
Rijksuniversiteit Groningen, Nederlands recht. Tilburg University, gepromoveerd (proefschrift: De Europese Vennootschap). Centrum voor Conflictbeheersing: mediationopleiding.
Jaar van beëdiging:
1993
Vestiging:
Deventer
Rechtsgebieden:
(corporate) governance, corporate & commercial litigation, M&A en herstructureringen, Ondernemingsrecht, rechtspersonen- en vennootschapsrecht
Specialisaties:
Aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, concernaansprakelijkheid, enquêteprocedures, geschillen tussen en binnen organen van rechtspersonen, geschillen tussen vennoten binnen personenvennootschappen, geschillenprocedures, overnamegeschillen, Uitkoopprocedures
E-mail:
Telefoon:
(0570) 613327

Christian Huiskes is een zeer gedreven en ervaren advocaat die daarnaast als docent ondernemingsrecht verbonden is aan TIAS Business School en de SRA, regelmatig publiceert en lezingen verzorgt over uiteenlopende ondernemingsrechtelijke onderwerpen. Christian was voorheen ‘OK-functionaris’ en kon als zodanig door de Ondernemingskamer in enquêteprocedures worden benoemd als onderzoeker, bestuurder, commissaris/toezichthouder of beheerder van aandelen. Christian treedt regelmatig op ad hoc basis op als arbiter of mediator in ondernemingsrechtelijke conflicten.

Nevenactiviteiten:
Docent ondernemingsrecht TIAS Business School/SRA
Lid kascommissie Nederlandse Juristenvereniging (tot medio 2022)
Medeauteur wettekstenbundel SDU Commentaar Ondernemingsrecht
Aangesloten bij IzAAC (Intermediair voor zakelijke Alternatieve Arbitrage en Conflictoplossing)
Lid Vereniging Corporate Litigation
Lid ‘Vereeniging Handelsrecht’
Lid Vereniging Jaarrekeningenrecht
Lid Raad van Toezicht van Stichting KONOT