Een faillissementsaanvraag: dat is het einde!?

Een faillissementsaanvraag: dat is het einde!?

Om maar met de deur in huis te vallen: nou nee, niet echt. Een toelichting is hier natuurlijk wel op zijn plaats. Een partij die wordt geconfronteerd met een faillissementsaanvraag denkt vaak dat het einde nabij is. Dat is in de praktijk lang niet altijd het geval. Natuurlijk is het wel zo dat alle seinen minstens ‘op oranje’ staan.

De situatie is meestal als in het volgende voorbeeld: Adelaar B.V. heeft geld tegoed van Duif B.V. Adelaar B.V. vindt dat zij lang genoeg heeft gewacht en vraagt het faillissement aan van Duif B.V. De vordering van Adelaar B.V. is tenminste voor een deel ‘hard’ en wordt niet betwist door Duif B.V. De rechtbank zal een zitting bepalen, waarin het faillissementsverzoek zal worden behandeld. De behandeling van het verzoek kan al binnen één à twee weken na indiening van het verzoek zijn.

Fenomeen steunvordering
Een hardnekkig misverstand is overigens dat één partij, zoals Adelaar B.V., niet in haar eentje het faillissement van Duif B.V. zou kunnen aanvragen. Dat kan Adelaar B.V. namelijk wel. Zodra het tot een zitting komt, zal Adelaar B.V. wel – kort gezegd – summierlijk moeten aantonen dat zij een vordering heeft op Duif B.V. en dat deze verkeert ‘in de toestand van te hebben opgehouden te betalen’. Voorwaarde voor dit laatste is dat er sprake is van ‘pluraliteit’, oftewel Adelaar B.V. moet aannemelijk maken dat Duif B.V. ook tenminste nog één andere schuldeiser onbetaald laat. Dat is de zogenaamde steunvordering.

Faillissement voorkomen is mogelijk
Vooropgesteld moet worden dat Adelaar B.V. er normaal gesproken niet op uit zal zijn dat Duif B.V. daadwerkelijk failliet wordt verklaard. Adelaar B.V. zal er meestal alleen op uit zijn dat Duif B.V. haar betaalt. De faillissementsaanvraag is dan een – stevig – middel om meer druk uit te oefenen. Dat is dan ook de kern van de oplossing. De simpelste oplossing voor Duif B.V. is dat er vóór de zitting wordt betaald: probleem opgelost. In veel gevallen zal Duif B.V. echter niet meteen of niet ineens kunnen betalen. Het is natuurlijk niet voor niets tot een faillissementsaanvraag gekomen. Duif B.V. zal op zijn minst te kampen hebben met liquiditeitskrapte.

In dat geval zal Duif B.V. contact moeten opnemen met de advocaat die de faillissementsaanvraag heeft ingediend. Indien er op korte termijn kan worden betaald, kan er wellicht ingestemd worden met een uitstel van de zitting. Indien Duif B.V. niet ineens kan betalen, kan een voorstel worden gedaan om in termijnen te betalen. De advocaat van Adelaar B.V. zal zoveel mogelijk zekerheden in willen bouwen dat er vóór de zitting zal worden betaald. Indien een regeling wordt getroffen die ook wordt nagekomen, zal de faillissementsaanvraag door de advocaat van Adelaar B.V. worden ingetrokken.

Faillissement ongedaan maken is mogelijk via advocaat
Soms gaat het echter helemaal mis voor Duif B.V. Bij Duif B.V. denkt men bijvoorbeeld dat het niet zo’n vaart zal lopen en men gaat niet naar de zitting. Of het verhaal van Duif B.V. maakt bij de rechtbank geen indruk en de rechtbank verklaart Duif B.V. failliet. Als Duif B.V. niet op de zitting is geweest, kan zij binnen veertien dagen na de uitspraak in verzet. Dat moet via inschakeling van een advocaat. Is Duif B.V. wel op de zitting verschenen, dan kan Duif B.V. binnen 8 dagen hoger beroep instellen. Ook dat moet door een advocaat worden gedaan. Het instellen van verzet of hoger beroep moet niet worden onderschat. Het is een erg intensief traject dat alleen in bepaalde gevallen kans van slagen heeft en waarin de advocaat nauw zal moeten samenwerken met (de bestuurders van) Duif B.V. om het faillissement ongedaan te maken.

Mocht u zich genoodzaakt zien verweer te voeren tegen een faillissementsaanvraag, wilt u verzet of hoger beroep instellen tegen een uitgesproken faillissement of een (liquidatie)akkoord aanbieden? Neem dan contact op met mr. Hubert te Woerd, lid van de praktijkgroep Ondernemingsrecht en Insolventierecht.

Voor meer blogs over Ondernemingsrecht en Insolventierecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: