Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Gedwongen akkoord?

07-11-2019 | Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Afgelopen zomer werd door minister Dekker het wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (hierna: ‘WHOA’) ingediend. Deze regeling, welke onderdeel moet gaan uitmaken van de faillissementswet, bevat voorwaarden voor een dwangakkoord buiten faillissement.

Lees meer

“Dan vragen we toch het eigen faillissement aan…”

09-10-2019 | Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Over de lege boedel, misbruik van bevoegdheid en de voornemens van minister Dekker “De schuldenaar, die in de toestand verkeer dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard”.

Lees meer

Hoe zit het ook al weer? Het Europees betalingsbevel en de incasso van grensoverschrijdende handelsvorderingen

02-04-2019 | Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Handeldrijven met buitenlandse partijen is tegenwoordig heel gebruikelijk: de wereld wordt kleiner en grenzen vervagen. Maar wat te doen als een buitenlandse koper weigert uw facturen te voldoen?

 

Lees meer