Insolventierecht

Het insolventierecht gaat over situaties waarin een onderneming zijn schulden niet meer kan betalen, of in die situatie terecht dreigt te komen. De Faillissementswet kent twee insolventieprocedures die van toepassing zijn op ondernemingen: faillissement en surseance (uitstel) van betaling. Daarnaast is er een procedure voor particulieren: de schuldsaneringsregeling (WSNP). Wij adviseren en begeleiden

ondernemingen, DGA's en andere belanghebbenden voorafgaand en tijdens faillissementen en surseances van betalingen. En als het moet procederen wij voor u over alle insolventierechtelijke onderwerpen. Ook in het insolventierecht geldt dat hoe eerder wij bij de zaak worden betrokken, hoe meer mogelijkheden er nog zijn om te komen tot de best mogelijke oplossing.

"Vertrouw op kennis, kunde en ervaring"

Bij bijna alle grotere faillissementen in onze regio wordt Daniels Huisman aangetrokken als adviseur of curator. Dat betekent dat u kunt vertrouwen op ervaren specialisten met een goede staat van dienst. U kunt bij ons onder meer terecht voor:

  • Bijstand bij bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeuze handelingen en andere, vaak door curatoren ingestelde acties.
  • Advisering over herstructureringen, pre-pack, het aanbieden van een crediteurenakkoord en het voorbereiden van een faillissement.
  • Advisering over- en het vestigen van zekerheidsrechten zoals pandrecht, hypotheekrecht en borgtocht.
  • Het doen van een faillissementsaanvraag of het voeren van verweer daartegen.
Almelo
Partner, Advocaat, MT-lid MR. JACQUES (J.A.D.M.) DANIELS
Financieel Directeur, MT-lid DRS. ANNE BAS (A.B.) TERPSTRA
Partner, Advocaat MR. FREERK (F.J.) BLEKER
Advocaat MR. CHARLOTTE (C.L.P.J.) CROMBAG
Advocaat MR. HUBERT (H.J.G.M.) TE WOERD
Advocaat MR. GERBEN (G.L.E.) KEMERINK OP SCHIPHORST
Insolventiemedewerker LINDA (G.J.) BRAMER
Insolventiemedewerker ANNEMARIE (H.J.) SCHEPPINK-DANGREMOND
Insolventiemedewerker ARIËLLA (A.C.) VROOM
Insolventiemedewerker DORIAN (D.) OONK
Insolventiemedewerker YVONNE (Y.) VAN RIJSEWIJK
Insolventiemedewerker PATRICIA (P.) JANNINK
Deventer
Partner, Advocaat MR. JORIS (J.S.) STAIJEN
Advocaat MR. MARK (M.) LOEF
Advocaat MR. MARTIJN (M.) SAMSEN
Enschede
Partner, Advocaat, MT-lid MR. ARJEN (A.C.) HUISMAN
Advocaat MR. RUTGER (R.H.H.) VAN WIJK
Insolventiemedewerker JUDITH (J.) BOLHAAR

Onze andere rechtsgebieden

U vindt bij ons altijd een berg aan ervaring en een advocaat of mediator die gespecialiseerd is in het betrokken rechtsgebied. Staat u specifieke aandachtsgebied er niet tussen? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wellicht hebben we toch de oplossing voor u.

Arbeidsrecht
Bouwrecht
Contractenrecht
Huurrecht
Consumentenrecht
Erfrecht
Strafrecht
Ondernemingsrecht
IE-recht, ICT-recht & Privacyrecht
Personen- en Familierecht
Pensioenrecht
Incasso's
Mediation
Aanbestedingsrecht
Verbintenissenrecht
Burgerlijk procesrecht
Intellectueel eigendomsrecht
Vastgoed
Franchiserecht
Gezondheidsrecht