De faillissementsaanvraag

De faillissementsaanvraag

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat in augustus 2013 608 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet zijn verklaard. Dit is het laagste aantal faillissementen per maand tot nu toe in 2013, maar nog altijd 19% hoger dan in vergelijking tot een jaar geleden. Maar hoe vraagt u een faillissement nou eigenlijk aan?

Eigen aangifte
Indien u de facturen van de leveranciers, de lonen van het personeel en de huur of hypotheek niet meer kunt betalen, kunt u zich genoodzaakt zien het faillissement van uw onderneming aan te vragen. Betreft het een eenmanszaak of een vennootschap onder firma, dan betekent het faillissement van de onderneming tevens het faillissement van u privé.  Betreft het bijvoorbeeld een besloten vennootschap dan failleert enkel de rechtspersoon.

Een eigen aangifte kan op twee manieren worden ingediend:

  1. Een advocaat kan namens de onderneming een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. In het verzoekschrift wordt dan gesteld dat de onderneming niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen en zich bevindt in de staat dat zij is opgehouden te betalen. Namens de onderneming wordt dan verzocht om de onderneming in staat van faillissement te verklaren.
  2. Een andere mogelijkheid is om zelf via de website van rechtspraak.nl een formulier te downloaden, in te vullen en aan de juiste rechtbank te zenden. Bevoegd is de rechtbank waar de onderneming statutair is gevestigd. Van belang is dat u de juiste documenten bij het verzoekschrift voegt. Voor de faillissementsaanvraag van een rechtspersoon is o.a. vereist dat dit besluit in een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) is genomen. Via deze weg kunt u het faillissement zelf aanvragen, maar om te voorkomen dat u met veel vragen blijft zitten is het verstandig om ook bij deze optie tijdig een advocaat te raadplegen. 

Faillissementsaanvraag door een schuldeiser
Het is natuurlijk ook mogelijk dat u als schuldeiser een vordering heeft op een onderneming of privé persoon en dat deze weigert de vordering te voldoen. Indien de vordering niet inhoudelijk wordt betwist is het mogelijk om te dreigen met een faillissementsaanvraag. In sommige gevallen is dreigen met een faillissementsaanvraag al voldoende en wordt de vordering alsnog betaald om het faillissement te voorkomen. Dit is een snelle en relatief goedkope optie, in tegenstelling tot het starten van een incassoprocedure. Een faillissementsaanvraag kan daarom een effectief incassomiddel zijn.

Mocht uw debiteur de vordering nog steeds niet voldoen, dan kan worden besloten om de faillissementsaanvraag daadwerkelijk in te dienen. Een advocaat dient dan namens u een verzoekschrift tot faillietverklaring in bij de bevoegde rechtbank. Dit verzoekschrift kan enkel door een advocaat worden ingediend. Voor dit verzoek is vereist dat er meerdere, opeisbare vorderingen zijn. Naast de opeisbare vordering van de aanvrager, dient in ieder geval nog één andere opeisbare vordering te bestaan, de zogenaamde ‘steunvordering’.

Nadat de rechtbank de faillissementsaanvraag heeft ontvangen wordt het verzoek tijdens een korte zitting behandeld. De behandelingen vinden, afhankelijk van de bevoegde rechtbank, meestal plaats op dinsdag- of woensdagochtend. Indien wordt voldaan aan het vereiste dat de onderneming is opgehouden te betalen, zal het faillissement vervolgens wordt uitgesproken met aanstelling van een curator en benoeming van een rechter-commissaris.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de praktijkgroep Ondernemingsrecht en Insolventierecht.

Voor meer blogs over Ondernemingsrecht en Insolventierecht: klik hier


Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. 
Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: