Effectief incasseren

Effectief incasseren

Nadat u als ondernemer uw product of dienst heeft geleverd aan uw klant, stuurt u hem zoals gebruikelijk uw factuur. Hoewel wij de crisis langzaam maar zeker achter ons laten, gebeurt het nog maar zelden dat de factuur binnen de betalingstermijn wordt voldaan. Maar wat doet u als de betaling van de factuur na een vriendelijke herinnering, gevolgd door een paar telefoontjes en een stevige aanmaning nog steeds achterwege blijft?

Juist, u geeft de vordering ter incasso uit handen (aan uw advocaat). De praktijk leert dat een sommatie van een advocaat uw debiteur vaak toch net dat zetje geeft om de openstaande factuur alsnog vrijwillig te voldoen. Blijft het vervolgens nog steeds stil aan de kant van uw debiteur, dan kan uw advocaat ook direct “doorpakken”.

Zo kan een incassoprocedure opgestart worden, waarin zowel betaling van de factuur gevorderd wordt, als betaling van de wettelijke rente en door u gemaakte (proces)kosten.

Daarbij kan er voorafgaand aan deze incassoprocedure eventueel beslag worden gelegd ten laste van uw debiteur, bijvoorbeeld op zijn bankrekening. Staat er ten tijde van de beslaglegging geld op zijn rekening, dan wordt dit geldbedrag direct door de bank geblokkeerd, zodat uw debiteur hier zelf niet meer bij kan. Een beslaglegging is een uiterst effectieve manier om uw debiteur toch nog in beweging te krijgen.

Een ander alternatief om betaling af te dwingen, is de faillissementsaanvraag. Daarbij gelden wel als harde voorwaarden dat er tenminste twee schuldeisers zijn en uw debiteur opgehouden moet zijn met betalen. In veel gevallen wil uw debiteur helemaal niet failliet en dwingt een faillissementsaanvraag hem om uw factuur alsnog te voldoen.

Kortom; er zijn diverse mogelijkheden om uw vordering snel en effectief te incasseren. Het is aan te bevelen om uw debiteuren strak in de gaten te houden en daar waar nodig tijdig juridische hulp in te schakelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de praktijkgroep Ondernemingsrecht en Insolventierecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Ondernemingsrecht en Insolventierecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: