Blogs Vastgoed

Verkrijging van eigendom door verjaring: meer mogelijk?

| Blogs Vastgoed

Eigenaar worden van een onroerende zaak is mogelijk langs verschillende wegen: Door eigendomsoverdracht (notariële akte + inschrijving op basis van (bijvoorbeeld een koop- of schenkings)overeenkomst) Door verloop van tijd waarbij sprake is geweest van bezit van die onroerende zaak De eerste mogelijkheid is bekend en bespreek ik daarom verder niet.De…

Lees meer