Algemene voorwaarden zijn maatwerk

Algemene voorwaarden zijn maatwerk

Iedereen heeft ze vast wel eens gezien, bordjes met de tekst: “Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade”. Met name in de garderobe van veel horecagelegenheden zijn dit soort bordjes vaak te vinden. Het is vrij logisch dat de ondernemer zichzelf niet aansprakelijk stelt; dat zou deze ondernemer alleen maar geld kosten.  Wat de horecaondernemer in dit geval wil, is het beperken van zijn aansprakelijkheid voor schade van een derde. Dit heeft hij met dit bord echter niet goed verwoord.

Het bord in de garderobe is een voorbeeld van een algemene voorwaarde, in de volksmond ook wel de “kleine lettertjes” genoemd. Algemene voorwaarden zijn voorwaarden waarvan de gebruiker wil dat ze deel uitmaken van al zijn overeenkomsten, zonder dat hij over iedere voorwaarde apart wenst te onderhandelen. Algemene voorwaarden zien dus niet op de essentiële punten van een overeenkomst, zoals prijs, hoeveelheid, soort en kwaliteit van de diensten/producten.

In de praktijk blijkt dat ondernemingen regelmatig  problemen hebben bij het hanteren van algemene voorwaarden. Sommige ondernemingen hanteren zeer uitgebreide algemene voorwaarden, waarvan een groot deel geschrapt kan worden omdat de voorwaarden onduidelijk, onredelijk of zelfs soms in strijd met wetgeving zijn. Hierdoor zijn de voorwaarden, althans een deel daarvan onbruikbaar.

Algemene voorwaarden zijn maatwerk en daarom voor ieder bedrijf verschillend. Naast een beperking van de aansprakelijkheid dienen de navolgende onderwerpen in de voorwaarden te worden opgenomen: leveringscondities, leveringstermijnen, betalingsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud, duur en beëindiging van de overeenkomsten, toepasselijk recht en de bevoegde rechter. Als deze onderwerpen geregeld zijn, dan zijn in ieder geval de belangrijkste condities  duidelijk.

Ook dienen de algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing te worden verklaard (vóór het sluiten van de overeenkomst) en ter hand worden gesteld, zodat ook daadwerkelijk een beroep kan worden gedaan op de algemene voorwaarden en deze niet vernietigd kunnen worden.

Daarnaast dienen algemene voorwaarden regelmatig te worden gecontroleerd, waarbij wordt nagegaan of de algemene voorwaarden niet in strijd zijn met (gewijzigde) wetgeving. Zo is onlangs bijvoorbeeld de regeling over de buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten gewijzigd, waardoor eventueel een wijziging van de voorwaarden noodzakelijk is.

Heeft u vragen over (uw eigen) algemene voorwaarden, wilt u algemene voorwaarden op laten stellen of laten controleren of heeft u een geschil met uw wederpartij over algemene voorwaarden? Neemt u dan contact op met een van de leden van onze praktijkgroep Ondernemingsrecht en Insolventierecht.

Voor meer blogs over Ondernemingsrecht en Insolventierecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: