MR. GERBEN (G.L.E.) KEMERINK OP SCHIPHORST

Functie:
Advocaat
Opleiding:
Radboud Universiteit Nijmegen, CPO Insolventierecht voor curatoren, Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht (INSOLAD)
Jaar van beëdiging:
2017
Vestiging:
Almelo
Rechtsgebieden:
Insolventierecht, Ondernemingsrecht
E-mail:
Telefoon:
(0546) 760860

Soms stuiten ondernemers op juridische drempels die de weg naar succes bemoeilijken. Het is dan een uitdaging om in de smeltkroes van rechten en plichten de belangen van stakeholders in kaart te brengen en recht te doen aan alle partijen. Het geeft mij grote voldoening om voor de belangen van mijn cliënten op te komen met een combinatie van juridische, economische en maatschappelijke deskundigheid.

“When nothing goes right, go left”

Nevenactiviteiten:
Lid van de Vereniging JIRA
Lid van de Twentsche Jonge Balie
Lid INSOLAD, Vereniging Insolventierecht Advocaten