MR. EDWIN (E.) NIJHOF

Functie:
Advocaat
Opleiding:
Universiteit Leiden (cum laude), specialisatievereniging van huurrechtadvocaten (VHA)
Jaar van beëdiging:
2011
Vestiging:
Deventer
Rechtsgebieden:
Bouwrecht, Huurrecht, Vastgoed
Specialisaties:
Bouwgeschillen, Huurcontracten, Huurgeschillen, Non-conformiteitskwesties, Verbintenissenrecht
E-mail:
Telefoon:
0570-613327

U wilt uw juridische probleem graag zo efficiënt en vakkundig mogelijk opgelost zien. Dat begint bij een scherpe analyse van uw juridische positie. Aan de hand daarvan bepalen we samen welke weg er het beste kan worden ingeslagen. Is er één route denkbaar of zijn dat er meer? Wat zijn realistische kansen en wat zijn aandachtspunten of risico’s? En mocht een procedure nodig zijn, welke processtrategie biedt in uw geval dan de grootste kans op succes? Omdat ik eerder onder andere werkzaam ben geweest als cassatieadvocaat, beschik ik over ruime ervaring in het procesrecht. Die ervaring zet ik graag zo optimaal mogelijk voor u in. Niet alleen bij de analyse, maar ook bij het behartigen van uw belangen in een procedure als die nodig mocht zijn.

Binnen het vastgoedrecht vormen huurkwesties mijn bijzondere specialisme, terwijl ik tevens een sterke focus heb op bouwzaken. Mijn cliënten – waaronder vastgoedontwikkelaars, zorginstellingen, aannemers en retailers – help ik binnen deze beide expertises graag, zowel door te adviseren als te procederen. Vaak wordt vanuit een procedure duidelijk dat er al eerder, in de contractfase, valkuilen zijn geweest die hebben geleid tot het geschil. Bij het tijdig inwinnen van advies of laten redigeren van de overeenkomst, konden die misschien worden voorkomen. Ook in de contractuele fase sta ik u graag bij. Zo zorgen we ervoor dat uw belang van aanvang af handig en met zo min mogelijk risico’s contractueel wordt vastgelegd. Het is altijd mogelijk om contractstukken op valkuilen te laten checken, de zogenoemde ‘red flags’, om toekomstige geschillen te vermijden.

“Analytische bondgenoot, gericht op het bereiken van optimaal resultaat”

Nevenactiviteiten:
Vereniging van Incasso- & Procesrechtadvocaten (VIA)
Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA)