Ontslagvergoeding in een stamrecht storten voor 15 november 2013

Ontslagvergoeding in een stamrecht storten voor 15 november 2013

Het gebeurt nogal eens dat werkgevers en werknemers die onderhandelen over een beëindiging van een arbeidsovereenkomst (en de in dat verband door de werkgever te betalen ontslagvergoeding) pas tegen het einde van de maand overeenstemming bereiken. In verband met de geldende opzegtermijnen is het van belang dat voor de eerste dag van de nieuwe kalendermaand de vaststellingsovereenkomst tot stand komt en/of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt.

Afschaffen stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014
Tot 15 november 2013 zullen veel onderhandelingen anders verlopen en zal men waarschijnlijk ook vaak juist voor deze datum een overeenstemming bereiken. Naast de gebruikelijke perikelen rondom de opzegtermijn is immers nog van belang dat het kabinet op Prinsjesdag heeft besloten om de stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoedingen per 1 januari 2014 af te schaffen.

Ontslagvergoeding direct met de fiscus afrekenen
Per 1 januari 2014 moet een werknemer direct afrekenen met de fiscus als hij een ontslagvergoeding krijgt. Een belastingplichtige met een bestaand stamrecht kan in 2014 profiteren van een gunstige regeling indien hij het bedrag in één keer laat uitbetalen. De overheid wil dat de stamrechtgelden die nu bij banken, verzekeraars en stamrecht-bv’s geparkeerd staan worden uitgegeven. Dit om de economie te stimuleren. Laat de belastingplichtige het stamrecht in 2014 namelijk in één keer uitkeren, dan hoeft hij slechts 80% van de uitkering in de heffing van de inkomstenbelasting te betrekken. Voor deze bestaande stamrechten bestaat overigens ook de keuze om de regeling te laten doorlopen en dus pas bij uitkering van de termijnbedragen belasting te betalen. Er geldt dan geen gunstige regeling.

Overgangsrecht is beperkt
Om te voorkomen dat er dit jaar nog snel allerlei extra ontslagvergoedingen in een stamrecht worden gestort zodat de ex-werknemer bij afkoop in 2014 van 20% belastingkorting kan profiteren, heeft staatssecretaris Weekers van Financiën een aanvulling op het Belastingplan 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft dat het overgangsrecht alleen gaat gelden voor ontslagvergoedingen die voor 15 november aanstaande gestort zijn. Het is van 15 november 2013 tot en met 31 december 2013 nog wel mogelijk om een ontslagvergoeding in een stamrecht te storten, maar deze aanspraken komen in 2014 niet voor de 80%-regeling in aanmerking. Die mogelijkheid is dan voorbij.

Wetsvoorstellen
Deze voorlopige nota van wijziging is tegelijkertijd naar de Raad van State en de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer zal hem echter pas behandelen als de Raad van State advies heeft uitgebracht en de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2014 definitief is gemaakt.

Het gaat hier om wetsvoorstellen die eerst nog moeten worden aangenomen, maar zowel werkgevers als werknemers die op dit moment onderhandelingen voeren kunnen het bovenstaande meewegen bij de onderhandelingen.

Indien u hulp nodig heeft bij de onderhandelingen over een ontslag of een specifieke situatie wilt laten beoordelen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr. Ronald Lindeboom, lid van onze praktijkgroep Arbeidsrecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Arbeidsgroep: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: