Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer. Iedereen die een arbeidscontract sluit, heeft te maken met het arbeidsrecht. Wanneer de onderlinge verhoudingen veranderen, kunnen de belangen hoog opspelen. Het is dan goed om te weten waar u staat, wat uw rechten zijn én welke plichten daar tegenover staan. Twijfelt u over de gang van zaken? Of wilt u advies over welke stappen u het beste kunt ondernemen?

Maak dan gebruik van onze ervaring en uitgebreide kennis van het arbeidsrecht. De advocaten en mediators van Daniels Huisman adviseren, middelen en procederen al naar gelang uw wensen en de situatie. Overigens helpen wij u liever nog met het voorkómen van problemen.
Bijvoorbeeld door advies te geven over het arbeidscontract voordat u uw handtekening eronder zet.

"In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden"

(Albert Einstein)

Onze arbeidsrechtadvocaten staan zowel werkgevers als werknemers en ook ondernemingsraden bij met passend advies. Bijvoorbeeld over:

 • het aangaan van arbeidsovereenkomsten, voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, via het UWV, de kantonrechter, ontslag op staande voet, of met wederzijds goedvinden vastgelegd in vaststellingsovereenkomst
 • reorganisaties, fusies, bedrijfsovernames en doorstart na faillissement
 • het gebruik maken van flexibele arbeidsrelaties, zoals detachering, payrolling en oproepcontracten
 • arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden, reistijden, weekenddiensten, overwerk, functie-indelingen, salarisschalen
 • re-integratie bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid
 • (dis-)functioneren
 • Beschermingsbedingen, zoals non-concurrentiebedingen, relatiebedingen, nevenwerkzaamhedenbeding en geheimhoudingsbeding
 • arbeidsongevallen en aansprakelijkheid voor (letsel-)schade
 • pensioen
 • intellectuele eigendom
 • privacy
 • cao-vraagstukken
 • medezeggenschap
Almelo
Partner, Advocaat MR. ZEKI (Z.) ALKAN
Partner, Advocaat, MfN-registermediator MR. GERDA (G.) AUFDERHAAR
Advocaat MR. DANIËLLE (D.G.J.) ENGBERS
Deventer
Partner, Advocaat, MT-lid MR. ERNST FRANK (E.F.) MULLER
Enschede
Kantoordirecteur, Advocaat, MT-lid MR. JEANET (J.E.) MIDDELVELD
Partner, Advocaat MR. RONALD (R.J.) LINDEBOOM
Advocaat MR. ERIK (F.R.H.) HOLLANDER

Onze andere rechtsgebieden

U vindt bij ons altijd een berg aan ervaring en een advocaat of mediator die gespecialiseerd is in het betrokken rechtsgebied. Staat u specifieke aandachtsgebied er niet tussen? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wellicht hebben we toch de oplossing voor u.

Bouwrecht
Contractenrecht
Huurrecht
Consumentenrecht
Erfrecht
Strafrecht
Ondernemingsrecht
IE-recht, ICT-recht & Privacyrecht
Insolventierecht
Personen- en Familierecht
Pensioenrecht
Incasso's
Mediation
Aanbestedingsrecht
Verbintenissenrecht
Burgerlijk procesrecht
Intellectueel eigendomsrecht
Vastgoed
Franchiserecht
Gezondheidsrecht