Do’s / don’ts en tips arbeidsrecht (in verband met WWZ), deel II

Do’s / don’ts en tips arbeidsrecht (in verband met WWZ), deel II

In mijn voorgaande blog zijn de reeds geldende wijzigingen op het vlak van het fenomeen “flexibele arbeid” besproken. Dit heeft betrekking op: de proeftijd, de aanzegtermijn en het concurrentie- en relatiebeding. Per 1 juli 2015 zal de gewijzigde ketenregeling gaan gelden. Het is goed om daar nu alvast bij stil te staan, omdat het tijdig inspelen op deze wijziging een voordeel kan bieden.

Naast tips op het vlak van de ketenregeling, zullen nog enkele algemene tips in verband met de aanstaande wijzigingen in het kader van de WWZ worden geformuleerd.

Ketenregeling (opvolgende arbeidsovereenkomsten)
Thans geldt de ketenregeling 3x3x3, oftewel drie arbeidsovereenkomsten in drie jaar met tussenpozen van drie maanden. Wanneer iemand drie maanden en een dag uit dienst is, dan start de keten weer van voor af aan. Per 1 juli 2015 geldt de ketenregeling 3x2x6, derhalve drie arbeidsovereenkomsten in twee jaar met tussenpozen van zes maanden. Om de keten opnieuw te laten starten dient een werknemer dus zes maanden en een dag uit dienst te zijn geweest.

Duidelijk moge zijn dat er een verkorting plaats zal vinden in deze ketenregeling van drie naar twee jaar.

Tips:


Overige (algemene) tips in het kader van de WWZ:


Voor meer informatie over de ingevoerde en aanstaande wetgeving aangaande WWZ kunt u contact opnemen met mr. Niek Brands, lid van de praktijkgroep Arbeidsrecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Arbeidsrecht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: