Beter nu dan te laat reorganiseren

Beter nu dan te laat reorganiseren

Ondernemers zien zich steeds vaker geconfronteerd met de vraag: “Zal ik nu wel of niet maatregelen nemen in de vorm van een reorganisatie?” Werkgevers ontkomen niet aan deze vraag. Enerzijds vanwege de slechte financiële bedrijfspositie. Dit wordt veelal veroorzaakt door de verminderde vraag naar de aangeboden producten en/of diensten en de aanhoudende stijgende kosten. De signalen uit de markt zijn allesbehalve rooskleurig. De media doet er nog een schepje bovenop. 

De kranten staan bol van headlines als: “Economische teruggang”, “Nederland in crisis” en “Nederland nog lang niet uit de recessie”. Geen dag gaat voorbij of op het nieuws op tv wordt gesproken over de crisis in de Eurozone. Alsof dat nog niet voldoende is, maakt het CBS melding van: “Vertrouwen consument is historisch laag”, “Sterke afname omzet detailhandel’, “Conjunctuurbeeld verslechtert”, “Verdere toename werkloosheid”. Ondernemers worden hierdoor nerveus en beraden zich op te nemen besluiten. Bedrijfsinvesteringen worden uitgesteld; daar waar nodig is, wordt op de bedrijfskosten bezuinigd. Hierdoor wordt, daar waar mogelijk is, bezuinigd op advertentie- en sponsorgelden. Dat blijkt te enen male onvoldoende te zijn. Zodra naburige en/of regionale collega-bedrijven op het “faillissementsbankje” zitten, wordt het tijd te informeren naar onmogelijkheden en mogelijkheden ter vermijding van een dergelijke benarde situatie.

Adviesgesprekken kunnen vaak leiden tot bijvoorbeeld een van de navolgende beleidsbeslissingen door de ondernemer: herstructurering, afslanking van de bedrijfsactiviteiten, danwel een reorganisatie. Vaak gaan deze besluiten gepaard met de reductie van een of meerdere personeelsleden. Indien het gaat om groepsontslagaanvragen, is het raadzaam om na te gaan of niet de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is. Zeker gezien de recente gewijzigde wetgeving op dit terrein. De sancties zoals deze thans luiden in de WMCO zijn ingrijpend.

Zodra besloten wordt om te reorganiseren middels gedwongen ontslagen, dient de afweging te worden gemaakt of een procedure via het UWV WERKbedrijf wordt gevolgd dan wel via de kantonrechter. Overigens is het zeker de moeite waard om eerstens te trachten om in goed overleg middels een zogenoemde vaststellingsovereenkomst een beëindiging na te streven. Indien een ontslagverzoek wordt ingediend, dient de onderneming de financiële noodzaak, de bedrijfsorganisatorische redenen of de beëindiging van een deel van de activiteiten, goed te motiveren. 

Vervolgens dient aan de hand van het afspiegelingsbeginsel na te worden gegaan welke werknemer dient af te vloeien in een en dezelfde en uitwisselbare functie. Lang niet bij alle werkgevers is goed vastgelegd welke functie een medewerker feitelijk vervult. Een ondernemer doet er goed aan dit tijdig formeel vast te leggen, zodat een juiste berekening kan worden gemaakt in het kader van het afspiegelingsbeginsel. Ga zeker ook na of betrokkene kan worden herplaatst.

In de praktijkgroep Arbeidsrecht werken deskundige en ervaren advocaten die u met raad en daad kunnen bijstaan. Veel ondernemers zijn u al voor geweest. De advocaten kunnen u beletten dat u in de valkuilen valt bij het reorganiseren en personeelsinkrimping. Laat de reorganisatie zorgvuldig verlopen en in een keer goed. Voorkom dat het te laat is.

Wilt u zich goed laten informeren en/of laten begeleiden door een deskundige op het gebied van het ontslagrecht, neem dan contact op met mr. Zeki Alkan of een van de andere leden van onze praktijkgroep Arbeidsrecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Arbeidsrecht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: