Bedrijfsuitje: een ontspannende of juist risicovolle onderneming?

Bedrijfsuitje: een ontspannende of juist risicovolle onderneming?

Voor werkgevers is gedurende de zomermaanden veelal de tijd aangebroken om een personeelsuitje te organiseren. Vaak heeft een personeelsuitje als doel om de onderlinge band en de teamspirit tussen werknemers te versterken. Kantonrechters trekken het voornoemde regelmatig door en stellen vast dat een personeelsuitje derhalve het bedrijfsbelang dient. Dit heeft vervolgens weer invloed op de vraag of een werkgever aansprakelijk is voor schade, welke is ontstaan tijdens het bewuste personeelsuitje.

In de wet kennen we een tweetal artikelen op grond waarvan een werkgever aansprakelijk kan worden gesteld.

Dansen op rollerskates
Deze werkgever organiseerde één keer per kwartaal op vrijdagmiddag na werktijd een ontspanningsactiviteit voor zijn personeel, te weten een workshop “dansen op rollerskates”. Als locatie was gekozen voor de marmeren hal van het kantoor. Eén van de werkneemster reed een paar meter op haar rollerskates en viel, waarbij zij haar pols brak. Het letsel leidde tot posttraumatische dystrofie, waardoor zij arbeidsongeschikt raakte.

De Hoge Raad oordeelde, dat de werkgever niet aansprakelijk was op grond van 7:658 BW. Er was onvoldoende sprake van een nauwe band tussen de werkzaamheden van de werkneemster en de activiteit. Desondanks oordeelde de Hoge Raad dat de werkgever toch aansprakelijk was voor de ontstane schade. Het oordeel was dat de workshop aan het werk gerelateerd was en er sprake was van een activiteit waarvan de specifieke risico’s vooraf bekend waren. In dit specifieke geval had de werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen (zoals pols, knie en elleboogbescherming) en had ervoor moeten zorgen dat de werknemers voldoende verzekerd waren of hen vooraf moeten mededelen dat zij zich dienden te verzekeren. Werkgever had dit nagelaten en om die reden werd hij, op grond van ‘goed werkgeverschap’, aansprakelijk gehouden voor de schade. 

Speedboottocht
Recentelijk heeft de kantonrechter te Utrecht zich uitgelaten over de aansprakelijkheid van een werkgever die een tocht met een speedboot over de Maas had laten organiseren voor haar werknemers. Gedurende de speedboottocht is één van de boten, nadat het over een andere golf was gesprongen, met een grote klap tegen een golf tot stilstand was gekomen. Hierdoor vielen meerdere werknemers van hun plek en botsten tegen elkaar. Bij één van de werknemers was er sindsdien sprake van pijnklachten. De werkgever werd om die reden aansprakelijk gesteld.
De kantonrechter oordeelde dat de werkgever inderdaad aansprakelijk was voor de door het ongeval ontstane letsel van de bewuste werknemer. Volgens de kantonrechter was er sprake van een voldoende nauwe band tussen de door de werkgever georganiseerde boottocht en de door werknemer te verrichten werkzaamheden. Het jaarlijkse personeelsuitje had namelijk tot doel om de onderlinge band en de teamspirit tussen de werknemers te versterken. Hiermee werd, aldus de kantonrechter, het bedrijfsbelang gediend.

Conclusie
Uit de bovengenoemde voorbeelden blijkt wel dat werkgevers zich goed moeten beraden bij het (laten) organiseren van het personeelsuitje. Op grond van artikel 7:658 of artikel 7:611 BW ligt aansprakelijkheid bij risicovolle activiteiten op de loer.

Het is een werkgever aan te raden om voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen. Dit kan bestaan uit het geven van duidelijke instructies aan werknemers en het verschaffen van beschermende kleding. Daarnaast is het van belang dat de werkgever, indien hij in het kader van het uitje zelf geen verzekering heeft afgesloten voor de werknemers, de werknemers erop wijst dat zij zelf moeten zorgdragen voor een verzekering die eventuele ongevallen tijdens het personeelsuitje dekt.

Voor meer informatie over werkgeversaansprakelijkheid of bij geschillen daaromtrent kunt u contact opnemen metmr. Niek Brands, lid van de praktijkgroep Arbeidsrecht

Voor meer blogs van de praktijkgroep Arbeidsrecht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: