Arbeidsrecht: de belangrijkste wijzigingen (WWZ). Vandaag: de proeftijd

Arbeidsrecht: de belangrijkste wijzigingen (WWZ). Vandaag: de proeftijd

U zult het inmiddels vaak hebben gehoord: “Het arbeidsrecht gaat flink op de schop!”. Maar wat verandert er eigenlijk allemaal? En wanneer gaan de wijzigingen eigenlijk in? De Praktijkgroep Arbeidsrecht van Daniels Huisman Advocaten zal u de aankomende tijd “bij bloggen” over dit onderwerp. Vandaag staat het onderwerp “proeftijd” op het programma.

Proeftijd – Inleiding
Het zou erg onprettig zijn om voor een aanzienlijke tijd aan een werknemer vast te zitten, zonder dat u als werkgever weet waar u aan toe bent. Klikt het wel tussen u en de beoogde werknemer? Bezit de beoogde werknemer wel de juiste kennis en vaardigheden? Om als werkgever eerst eens aan de beoogde werknemer te “snuffelen” is de proeftijd in het leven geroepen. Een prima gelegenheid om iemand echt te leren kennen. Bevalt het niet, dan kunt u zonder al te veel problemen weer van de (inmiddels niet meer beoogde) werknemer af.

Proeftijd – Oud recht
Onder het oude recht was het mogelijk om een proeftijd overeen te komen in (vrijwel) elke, niet opvolgende, arbeidsovereenkomst. Maximale duur van de overeen te komen proeftijd bedroeg  1 maand in arbeidsovereenkomsten voor 2 jaar of korter en 2 maanden voor arbeidsovereenkomsten vanaf 2 jaar en voor onbepaalde tijd.

Proeftijd – Huidig recht (vanaf 1 januari 2015)
Door het invoeren van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de regeling omtrent de proeftijd gewijzigd. Een proeftijd kan niet meer worden overeengekomen in arbeidsovereenkomsten voor 6 maanden of korter. De termijnen waarvoor een proeftijd kan worden overeengekomen zijn gelijk gebleven. De nietigheden (ongeldigheid) van het proeftijdbeding zijn onder de WWZ strakker en explicieter omschreven.

Let op: de wijzigingen ten aanzien van de proeftijd zijn al op 1 januari 2015 ingegaan (!).

Mocht u na het lezen van deze blog vragen hebben over het proeftijdbeding en / of andere wijzigingen in het arbeidsrecht, neemt u dan gerust even contact op met mr. Tom Profijt, lid van de praktijkgroep Arbeidsrecht.

Voor meer blogs van de Praktijkgroep Arbeidsrecht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: