WWFT

WWFT

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is in de huidige vorm in augustus 2008 ingevoerd. Met de wet wil de overheid voorkomen dat criminelen uit misdrijf afkomstige gelden witwassen of gebruiken voor terroristische doeleinden. Op grond van de WWFT is de advocaat verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of het financieren van terrorisme.

Mocht u meer informatie willen over de WWFT klikt u dan hier voor de website van het Bureau Financieel Toezicht.