Uw werknemer aangereden? Verhaal de kosten!

Uw werknemer aangereden? Verhaal de kosten!

Veel grotere werkgevers weten het wel, maar menig monteur, kapster of schilder weet niet dat hij het netto doorbetaalde loon kan terugvorderen als zijn werknemer door schuld van een ander arbeidsongeschikt is geworden.

Als een werknemer van u ziek wordt, dan moet u als werkgever zijn salaris doorbetalen. U betaalt dan salaris zonder dat er arbeid tegenover staat. Een kostenpost die flink kan oplopen als er sprake is van langdurig verzuim. Niet prettig en zeker in deze economische tijden kan het uw bedrijf aanzienlijke schade toebrengen. De werknemer ziek, u mist opdrachten en moet ook nog een vervanger aanstellen.

Voor u als werkgever wordt het nog vervelender als u het salaris moet doorbetalen aan een zieke werknemer die is uitgevallen door toedoen van anderen. Denk aan de werknemer die op zijn motor wordt aangereden terwijl een andere automobilist door rood rijdt, de werknemer die slachtoffer is van een medische fout of de werknemer die tijdens het uitgaan glas in zijn oog krijgt waardoor hij een tijdlang niet kan werken.  Zomaar wat voorbeelden die in de praktijk van Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade aan de orde van de dag zijn.

In dit soort situaties mag u als werkgever de eerste twee jaar 170% van het bruto loon doorbetalen en soms zelfs meer. Om werkgevers in deze situaties te compenseren is het zogenaamde regresrecht in het leven geroepen. Dit recht stelt werkgevers in staat de loonschade en de re-integratiekosten te verhalen op de aansprakelijke partij. De schade die de werkgever kan verhalen, zijn het nettoloon van de werknemer en de re-integratiekosten (bijvoorbeeld bedrijfsarts bezoeken) gedurende de ziekmelding.

Een voorbeeld: uw werknemer heeft als gevolg van een aanrijding naast schade aan zijn auto ook een gecompliceerde beenbreuk opgelopen. Hierdoor kan uw werknemer  zes weken zijn werk niet uitvoeren. U kunt zijn inkomensschade (dat is het nettoloon) en de re-integratiekosten verhalen. De kosten van een vervanger zijn niet te verhalen. Ook de loonbelasting en de sociale premies kunt u niet terugkrijgen.

Een belangrijke voorwaarde voor het verhalen van voornoemde kosten is dat de schuldvraag ondubbelzinnig vaststaat. Een strafrechtelijke veroordeling kan als bewijs dienen. Ook het verband tussen bijvoorbeeld het verkeersongeval en de arbeidsongeschiktheid moet ondubbelzinnig vaststaan. Om die reden is de medewerking van uw werknemer onontbeerlijk, doordat medische informatie nodig zal zijn en deze slechts met toestemming van uw werknemer kan worden verkregen.

Een regresprocedure mag nog worden aangespannen tot vijf jaar nadat de werknemer bekend is geworden met zijn schade en de aansprakelijke persoon. Soms valt dat samen met de dag van de ziekmelding, maar soms is de aansprakelijke persoon in eerste instantie niet duidelijk (denk aan een verkeersongeval waarbij de veroorzaker na het ongeval is doorgereden).  Die vijfjaarstermijn klinkt overigens redelijk ruim, maar er zijn genoeg situaties bekend waarin de werkgever te laat de vordering instelde.  Houd de termijn dus in de gaten.

Is het voor u zinvol om een regresvordering in te stellen? Dat is afhankelijk van met name de loonkosten en de duur van de arbeidsongeschiktheid. Bij een werknemer die lichtgewond is geraakt door een aansprakelijke derde en daardoor slechts twee dagen geen werkzaamheden kan verrichten, wegen de kosten van het instellen van regres vaak niet op tegen de baten. Met name bij langdurig ziekteverzuim verdient het echter zeker aanbeveling om regres in te stellen. Op die manier kunt u een deel van de door u als werkgever geleden schade vergoed krijgen, zodat u uw schade kunt beperken en bijvoorbeeld een vervanger kunt inhuren.

Voor meer informatie over regresvorderingen of bij geschillen daaromtrent kunt u contact opnemen met ons kantoor,

Voor meer blogs over Aansprakelijkheid, verzekering & schade: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: