Update inzake faillissement SEPA Green Energy B.V.

Update inzake faillissement SEPA Green Energy B.V.

In navolging op eerdere berichten ten aanzien van de eindafrekeningen betreffende de periode voor 22 december 2021, kunnen wij u als volgt berichten. 

De werkzaamheden met betrekking tot de – opvolging van de – eindafrekeningen ten aanzien van bovengenoemde periode nemen in verband met het faillissement meer tijd in beslag dan verwacht. Het streven is om de eindafrekeningen zo snel mogelijk te kunnen versturen. 

Indien de eindafrekening ertoe leidt dat u per saldo een vordering heeft op SEPA Green Energy B.V. (failliet), dan kunt u die indienen via de website: https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/739. Of er een (gedeeltelijke) uitdeling kan plaatsvinden aan de (concurrente) crediteuren, is afhankelijk van de stand van de boedel bij de afwikkeling van het faillissement.