Verificatievergadering / voorbereiding betalingen aan schuldeisers

Verificatievergadering / voorbereiding betalingen aan schuldeisers

De belangrijkste werkzaamheden in het faillissement zijn afgewikkeld. Daardoor is nu bekend welk bedrag in ieder geval beschikbaar is om tussentijds te betalen aan de schuldeisers van het in 2021 failliet gegane SEPA Green Energy B.V..

Er is niet genoeg geld om de vorderingen van de schuldeisers 100% te voldoen. Er zal een gedeeltelijke uitkering plaatsvinden.

Een groot deel van de schuldeisers bestaat uit vroegere klanten die nog een tegoed hebben wegens hun eindafrekening (dus een eindbedrag ten gunste van de klant). Deze groep schuldeisers heeft onlangs al een bericht van de curator ontvangen met betrekking tot de hoogte van de vordering en het rekeningnummer waarop de uitkering zal worden overgemaakt.

Het is wettelijk geregeld dat de vorderingen van de schuldeisers in een faillissement officieel moeten worden vastgesteld tijdens een ‘verificatievergadering’ en de schuldeisers daarover schriftelijk moeten worden geïnformeerd.

De verificatievergadering in het faillissement van SEPA Green Energy B.V. zal gehouden worden op vrijdag 12 april 2024 om 10.00 uur in de Rechtbank te Almelo aan de Egbert Gorterstraat 5.

De schuldeisers hoeven in principe bij deze verificatievergadering niet aanwezig te zijn.

U ontvangt in de maand februari 2024 per mail of per brief nog bericht over de datum van de verificatievergadering, de hoogte van uw vordering en het bij ons bekende rekeningnummer.

Enkele weken na de verificatievergadering kunnen de betalingen aan de schuldeisers plaatsvinden. Bij de definitieve afwikkeling van het faillissement zal dan nog een kleine laatste betaling (‘slotuitkering’) plaatsvinden. Naar verwachting zal die laatste betaling op zijn vroegst in 2025 plaatsvinden.

Indien u schuldeiser bent en uw rekeningnummer en/of mailadres is sinds 2021 gewijzigd, en u hebt dit nog niet aan de curator doorgegeven, mail dan aan: