Update inzake faillissement SEPA Green Energy B.V.

Update inzake faillissement SEPA Green Energy B.V.

Zoals u gemerkt zult hebben zijn alle eindafrekeningen opgemaakt en verstuurd. Mocht u toch geen eindafrekening hebben ontvangen dan kunt u ons benaderen. Een deel van de klanten moet nog bijbetalen en een deel van de klanten heeft recht op een teruggave, omdat de door hen betaalde voorschotten hoger zijn dan hun verbruik.

Indien u op basis van de eindafrekening nog geld tegoed heeft van SEPA Green Energy B.V. (failliet) betekent dit dat u met een vordering betrokken bent in het faillissement.
Uw vordering is bij ons bekend, wij waren immers betrokken bij het opstellen van de eindafrekening, en wordt te zijner tijd door ons geplaatst op de lijst van voorlopig erkende (concurrente) crediteuren.
U hoeft de vordering derhalve niet zelf in te dienen.

Wij verzoeken u vriendelijk hierover niet regelmatig contact met ons kantoor op te nemen. U ontvangt van ons een bevestiging zodra uw vordering op de lijst is geplaatst.

Bij afwikkeling van het faillissement wordt duidelijk of er voldoende middelen zijn om een eventuele (gedeeltelijke) uitkering te kunnen doen aan de (concurrente) crediteuren. Op dit moment is nog niet bekend wanneer afwikkeling van het faillissement zal plaatsvinden.

De periode van afwikkeling is afhankelijk van bijvoorbeeld het innen van de bedragen die een deel van de klanten nog moeten betalen. Het grootste deel daarvan is inmiddels betaald (60%), maar een kleiner deel wil (nog) niet betalen en heeft daarvoor uiteenlopende argumenten opgeworpen. Dat leidt mogelijk tot incassoprocedures, waar de rechter het laatste woord heeft in ieder individueel geval. Maar dit proces is bewerkelijk en tijdrovend, SEPA Green Energy B.V. verzorgde 40.000 aansluitingen voor gas of elektra.

Daarnaast zal ook met toeleveranciers en bijvoorbeeld de belastingdienst moeten worden afgerekend. Ook dient onderzoek plaats te vinden naar de oorzaken van het faillissement.

Een faillissement in Nederland heeft een gemiddelde duur van drie jaar.

U kunt de voortgang van het faillissement volgen via de openbare verslagen welke periodiek worden gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister, te raadplegen via https://insolventies.rechtspraak.nl/.