Update inzake faillissement SEPA Green Energy B.V.

Update inzake faillissement SEPA Green Energy B.V.

Zoals eerder aangegeven heeft het opmaken – en de opvolging – van de eindafrekeningen meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Inmiddels is bekend dat de eindafrekening op (zeer) korte termijn aan u zal worden toegezonden.

Indien de eindafrekening ertoe leidt dat u een vordering heeft op SEPA Green Energy B.V. (failliet),  dan betekent dit dat u een vordering heeft in het faillissement van SEPA Green Energy B.V. Uw vordering – op basis van de eindafrekening – zal in dat geval door ons worden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende vorderingen. U hoeft derhalve niet zelf uw vordering bij de curator in te dienen.

Mocht u vragen hebben ten aanzien van uw eindafrekening met betrekking tot de periode voor 22 december 2021, dan kunt u contact opnemen via 088-4422975 of .