Tweets en auteursrecht

Tweets en auteursrecht

Twitter verwijdert tweets. Dat hebben ze afgedekt in de gebruikersvoorwaarden. Tweets die exact hetzelfde zijn en die worden overgenomen zijn een inbreuk op het auteursrecht zegt Twitter. Maar zijn tweets wel auteursrechtelijk beschermd?

Auteursrechtelijke bescherming
Is een tweet een auteursrechtelijk beschermd werk of niet? Dat hangt van de inhoud af. Wanneer een tweet een eigen oorspronkelijk karakter heeft dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, is er sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk. Als de tekst banaal en triviaal is, rust er geen auteursrecht op.

Veelal zal een tweet niet origineel zijn (in de zin van de Auteurswet), zodat deze niet voor bescherming door het auteursrecht in aanmerking komt. De inhoud van de tweet moet een bepaald niveau overstijgen. De inhoud van de tweet bepaalt derhalve of er wel of niet een auteursrecht op die tweet rust.

Overigens is auteursrechtelijke bescherming niet voorbehouden aan de tekst, maar kunnen ook getweete foto’s auteursrechtelijke bescherming genieten.

Retweet
Tweets zijn dus vatbaar voor auteursrechtelijke bescherming. Een ander mag die tweet niet verveelvoudigen (kopiëren en wijzigen) of openbaar maken (publiceren) zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Het retweeten van een auteursrechtelijk beschermde tweet levert in principe een auteursrechtinbreuk op. Echter, de gebruikersvoorwaarden van Twitter voorzien erin dat auteursrechtelijk beschermde tweets mogen worden hergebruikt. Ook behoud Twitter zich het recht voor om maatregelen te nemen, zoals het verwijderen van een tweet.

Conclusie
Ook tweets kunnen auteursrechtelijke bescherming genieten, hoewel de meeste tweets te banaal en triviaal zijn om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Is sprake van een auteursrechtinbreuk, dan kan Twitter door middel van een formulier worden verzocht de tweet te verwijderen. Gelet op de korte levensduur van een tweet, moet naar mijn mening niet te veel waarde worden gehecht aan verwijdering achteraf.

Wil je meer weten over auteursrecht, neem dan contact op met mr. Laurens Bezoen, lid van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: