Rechtsbijstandsverzekering? U heeft recht op een voorkeursadvocaat

Rechtsbijstandsverzekering? U heeft recht op een voorkeursadvocaat

Wellicht bent u er zelf al eens mee geconfronteerd: u bent voornemens om een advocaat in te schakelen, maar uw rechtsbijstandsverzekeraar is van mening dat de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen. Als onderbouwing van dit standpunt verwijst de rechtsbijstandsverzekeraar naar haar polisvoorwaarden, waarin is opgenomen dat pas externe juridische bijstand (een advocaat) mag worden ingeschakeld, als haar eigen juridische medewerkers deze juridische bijstand niet kunnen of mogen verlenen. Vooral in gevallen waarin verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat niet is voorgeschreven, zal een rechtsbijstandsverzekeraar niet snel genegen zijn om uw advocaatkosten onder de polisdekking te vergoeden.

Beperking vrijheid van advocaatkeuze
Met voornoemde handelswijze bent u in principe overgeleverd aan de opvatting van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Indien zij van mening is dat haar eigen medewerkers uw belangen kunnen behartigen, dan kunt u eigenlijk niet anders doen dan daarmee akkoord te gaan, zodat de dekking gegarandeerd is, of besluiten om de kosten voor een gekozen juridisch adviseur (advocaat) zelf te dragen. Dit laatste wilt u nu net niet doen, want u heeft niet voor niets een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. In feite wordt u dus beperkt in uw vrijheid om zelf te bepalen wie u in een bepaalde kwestie juridisch zal bijstaan.

De vraag die opdoemt, is of de bovengenoemde handelswijze van uw rechtsbijstandsverzekeraar wel geoorloofd is. Nadat de rechtbank en het gerechtshof deze vraag positief hadden beantwoord, werd de kwestie door een verzekerde voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft de vraag op zijn beurt voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Het antwoord dat door het Europese Hof van Justitie is gegeven, kan verrassend worden genoemd.

Handelswijze ongeoorloofd
Volgens het Europese Hof van Justitie kan de vrijheid van advocaatkeuze niet worden beperkt tot situaties waarin een rechtsbijstandsverzekeraar besluit dat externe hulp zal moeten worden ingeschakeld. De rechtsbijstandsverzekeraar mag – kort gezegd – in haar polisvoorwaarden dus niet (meer) bedingen dat de kosten voor rechtsbijstand door een externe juridische hulpverlener slechts zullen worden vergoed, indien haar eigen medewerkers deze hulp niet kunnen of mogen bieden. Daarbij maakt het volgens het Europese Hof van Justitie niet uit of in een bepaalde kwestie verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven. Ook indien dit niet het geval is, zullen de kosten voor externe juridische bijstand dus in beginsel door uw rechtsbijstandsverzekeraar moeten worden vergoed. Een goede ontwikkeling, maar hoe ver reikt uw vrijheid?

Vergoeding van kosten voor externe hulp niet onbeperkt
De vergoedingsplicht is niet onbeperkt. Volgens het Europese Hof van Justitie kunnen in bepaalde gevallen beperkingen worden gesteld aan de kosten die door de rechtsbijstandsverzekeraar worden vergoed. Aan de rechtsbijstandsverzekeraar kan niet de verplichting worden opgelegd om de volledige kosten voor externe rechtsbijstand te vergoeden. Volgens het Europese Hof van Justitie mag een beperking van de vergoedingsplicht er echter niet toe leiden, dat de vrije advocaatkeuze de facto een lege huls wordt. Een open norm, waarvan de uitwerking in de praktijk nog zal moeten blijken.

Feit is echter dat u, mits uw verzekeraar dekking verleent voor het geschil in kwestie, onder polisdekking externe rechtsbijstand mag inschakelen.

Voor meer informatie over uw vrije advocaatkeuze kunt u contact opnemen met mr. Tom Profijt.

Voor meer blogs over Algemene Rechtspraktijk: klik hier 

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd.  Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: