Rechter verbiedt “Wie is de Mol?”

Rechter verbiedt “Wie is de Mol?”

IDTV is sinds 1999 producent van het televisieprogramma “Wie is de Mol?” en sinds 2012 houdster  van een aantal merken “Wie is de Mol?” voor onder andere spellen en evenementen.

TB Events houdt zich bezig met het organiseren van groepsuitjes, voor bijvoorbeeld families, vrijgezellenfeestjes of bedrijven. TB Events organiseert sinds 2008 ook een zogenaamd “Wie is de Mol?”-uitje. Hierbij worden in groepsverband al lopend door de stad opdrachten uitgevoerd waarmee punten kunnen worden verdiend. Binnen de groep is een mol actief die de opdrachten tracht te saboteren. Daarnaast organiseert TB Events uitjes met de namen “Wie is de Mol? Aan tafel”, “Wie is de Mol? Lunch”, “Wie is de Mol? Quiz” en “Wie is de Mol? Buitenland”.

TB Events onderhoudt tevens een website onder de domeinnaam “wieisdemolspel.nl”. Op die website wordt “Wie is de Mol?” “het favoriete bedrijfsuitje in Nederland” genoemd.

Intellectueel eigendom?
Op grond van artikel 2.2 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) heeft IDTV het uitsluitend recht op het beeld- en woordmerk “Wie is de Mol?” verkregen voor verschillende diensten. Met het verkrijgen van deze merkrechten heeft IDTV het recht verkregen om op te treden tegen inbreukmakend gebruik van deze merken door derden.

TB Events, die uitjes organiseren met de namen “Wie is de Mol? aan tafel”, “Wie is de Mol? lunch”, “Wie is de Mol? quiz” en “Wie is de Mol? buitenland” en die een website onderhoudt met domeinnaam “wieisdemolspel.nl” maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE inbreuk op het woordmerk van IDTV. Er is immers sprake van gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk “Wie is de Mol?” de toevoegingen “aan tafel”, “lunch”, “quiz”, “buitenland” en “spel” achter “Wie is de Mol?” maken dat niet anders. Deze toevoegingen zijn louter beschrijvend voor de diensten die worden aangeboden en daarmee ondergeschikt aan het hoofdbestanddeel “Wie is de Mol?”. TB Events gebruikt het teken voorts in het economisch verkeer voor soortgelijke diensten waarvoor het woordmerk van IDTV is ingeschreven, te weten spellen en evenementen.

Intellectueel eigendom!
Het verweer van TB Events dat zij vanaf 2008, dus al jaren voor het depot van het merk door IDTV het teken gebruikte, waardoor IDTV zich niet meer tegen voortgezet gebruik van het teken kan verzetten wordt verworpen. Inherent aan het systeem van is namelijk dat alleen rechten kunnen worden verkregen door inschrijving, zoals vastgelegd in artikel 2.19 BVIE.

De slotsom is dat het TB Events wordt verboden om nog langer groepsuitjes te organiseren met gebruikmaking van de naam “Wie is de Mol?”.

Dus let op bij het bedenken van een naam voor een commercieel groepsuitje dat u niet in strijd handelt met het merkenrecht van de merkhouder. Het kan interessant zijn om bepaalde bekende formats van televisie te gebruiken voor het organiseren van bijvoorbeeld bedrijfsuitjes (denk bijvoorbeeld ook aan “Wipe Out”). Wees dan echter zorgvuldig met het kiezen van de benaming daarvan. Let wel. Deze casus beperkt zich niet tot groepsuitjes. Het maken van inbreuk op het merk van een ander is vanzelfsprekend uit den boze.

Heeft u vragen hierover of over andere aspecten met betrekking tot Intellectueel Eigendom? Neem dan contact op met mr. Laurens Bezoen, lid van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht

Voor meer blogs van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: