SYLVANA (S.G.J.A.) ROELOFFZEN

Het secretariaat bestaat uit een enthousiast team met veel ervaring in de advocatuur. Samen faciliteren wij de advocaten in de uitvoering van hun praktijk. Wij beheren uw dossier en bewaken belangrijke termijnen, maar zijn ook uw eerste aanspreekpunt. Het secretariaat is bij veel processen in onze organisatie betrokken en levert dan ook een belangrijke bijdrage aan onze dienstverlening.

“Faciliteren, bewaken en organiseren. Wij regelen het allemaal”