MR. PAUL (P.J.) ARENTSHORST

Functie:
Partner, Advocaat
Opleiding:
Universiteit Leiden
Jaar van beëdiging:
2001
Vestiging:
Deventer
Rechtsgebieden:
Contractenrecht, ICT-recht & Privacyrecht, IE-recht
Specialisaties:
Auteursrecht, Databankrecht, Datalekken, Handelsnaamrecht, Merkenrecht, Modellenrecht, Octrooirecht, Privacy, Wet Bescherming Persoonsgegevens
E-mail:
Telefoon:
(0570) 613327

Op het snijvlak van IE/ICT, techniek en ondernemerschap zijn de laatste jaren veel interessante en innovatieve ontwikkelingen waarneembaar. Ook op het daarbij behorende juridische gebied. Ik adviseer hierin veelvuldig en procedeer daar waar nodig. Mede door mijn ervaring als docent hebben het civiele procesrecht en civielrechtelijke kwesties een belangrijke plaats in mijn advocatenpraktijk. Vraagstukken van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechtelijke en merkenrechtelijke (inbreuk-)kwesties hebben, mede door mijn werkzaamheden als radiopresentator, al jaren mijn grote aandacht en interesse.

“Passie en Pionierschap”

Nevenactiviteiten:
Bestuurslid – portefeuille wetsconsultaties burgerlijk procesrecht en secretaris @ Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA)
Voorzitter @ Stichting Deventer Doet
Voorzitter @ De Maatschappij, departement Deventer
Lid Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR)
Lid Vereniging Privacy Recht
Lid Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA)
Lid Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVVP)
Lid Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV)
Lid Nieuw Deventer Circuit
Lid Burger Business Club Deventer (cultuur- en poppodium Burgerweeshuis)
Lid Rotary Club Almelo
Ambassadeur @ Stichting Nederlandse Top 40
Radiopresentator en -technicus @ diverse streekomroepen