Ongelukje tijdens (bedrijfs)activiteit; in de baas zijn tijd?

Ongelukje tijdens (bedrijfs)activiteit; in de baas zijn tijd?

De werkzaamheden die een werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst verricht, zijn zeker niet meer beperkt tot de vier muren van het kantoor of de fabriek. Werknemers nemen in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden vaak deel aan het verkeer, gaan op dienstreis of doen mee aan een bedrijfsactiviteiten. In dat laatste geval staan vaak de meest uiteenlopende activiteiten op het programma, zoals het maken van een ballonvaart, barbecueën of een zogenaamde ‘GPS-‘ toer (m.b.v. navigatietechnieken op de plaats van bestemming proberen te komen). Het komt helaas ook vaak voor dat tijdens dergelijke uitstapjes werknemers lichamelijk letsel oplopen als gevolg van een ongeval of zelf schade veroorzaken. De vraag die zich hierbij voordoet is of een werkgever aansprakelijk kan zijn voor de daaruit voortvloeiende schade.

Uit de wet volgt dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever in voldoende mate heeft voldaan aan zijn zorgplicht, of indien de schade het gevolg is van opzet/bewuste roekeloosheid van de werknemer. In de laatste twee gevallen hoeft de werkgever geen schadevergoeding aan zijn werknemer te betalen. Ook is het zo dat de werkgever dient te zorgen voor een goede en veilige inrichting van de werkplek van de werknemer.

Maar als tijdens een personeelsactiviteit schade door de werknemer wordt geleden of de werknemer veroorzaakt de schade, kan de werkgever daar dan voor worden aangesproken? Die vraag is niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden. Hierbij dient met veel factoren rekening te worden gehouden. Het voert te ver om deze hier alle te behandelen. Wel is van belang te constateren of de schade gerelateerd is of verbonden kan zijn aan de normale werkzaamheden.

Een voorbeeld ter illustratie. Aan een bedrijf (werkgever) was door een leverancier een Hummer ter beschikking gesteld, omdat het bedrijf een bepaalde doelstelling had behaald. De werknemers van het bedrijf werden uitgenodigd om op zaterdag volgens een op voorhand opgesteld rooster in de Hummer te komen rijden. De belangstelling voor het rijden in een Hummer was er en zo besloot ook werknemer X zich in te schrijven om een half uurtje rond te rijden in deze robuuste terreinwagen.

Tijdens dit ritje zag hij enige vrienden van hem die aan het (motor)crossen waren in een weiland. De werknemer dacht:” Dat kan ik ook”, en draaide de Hummer het weiland op. U raadt al wat er gebeurt: de Hummer vliegt uit de bocht en komt “op zijn rug” (het dak) terecht. De schade bedroeg in totaal ruim € 35.000,00 en de Hummer was total loss.

Is in het hiervoor omschreven geval nu de werkgever aansprakelijk voor de schade of komt deze schade voor rekening van de werknemer? Wel dient hier nog vermeld te worden dat de werkgever de werknemers op voorhand had gewaarschuwd in een e-mail de minimumleeftijd 21 jaar was en zij over een geldig rijbewijs diende te beschikken. Ook was in die e-mail vermeld dat de bestuurder zelf verantwoordelijk was en verzekerd diende te zijn voor gebruikschade.

De werkgever heeft in ieder geval de schade vergoed aan het ‘uitleenbedrijf’ en wil dit bedrag verhalen op de werknemer. Deze verweert zich echter met de stelling dat het voorval zich tijdens werktijd afspeelde en dat de werkgever niet die voorzorgsmaatregelen had genomen die nodig zijn om te voorkomen dat haar werknemers schade lijden. De werknemer X beriep zich er dus op dat het rijden in een Hummer als een personeelsactiviteit dient te worden aangemerkt en deed een beroep op werkgeversaansprakelijkheid.

De kantonrechter gaf uiteindelijk werknemer X hierin geen gelijk en overwoog dat de werkzaamheden die de werknemer normaliter uitvoerde, softwareprogrammeur, niets van doen hadden met de activiteit, het rijden in een Hummer. Bovendien speelde een rol van betekenis dat het gebruik van de Hummer buiten werktijd plaatsvond, niet verplicht was gesteld door de werkgever (geen verplichte ‘teambuilding’) en dat de werknemer geheel vrij was om op het aanbod van zijn werkgever in te gaan. Dit leidde er volgens de kantonrechter toe dat niet gezegd kan worden dat het ongeval werk gerelateerd was, zodat de werkgever de door hem betaalde schade kon terug vorderen van de werknemer en laatstgenoemde geen beroep toekwam op de “ontsnappingsclausule” van werkgeversaansprakelijkheid. (De kantonrechter oordeelde dat er sprake was van een ‘bruikleenovereenkomst’, waarbij de Hummer was uitgeleend aan de werknemer.)

Het palet van werkgeversaansprakelijkheid is veel uitgebreider dan dat van alleen bedrijfsuitjes: denk ook bijvoorbeeld eens aan ongelukken die een werknemer kunnen overkomen op de werkvloer of tijdens vervoer van en naar het werk (woon-werkverkeer), verkeersboetes bij het rijden met een bedrijfsauto, een burn-out of ziekte van de werknemer, etc.

Voor meer informatie over eventuele aansprakelijkheidsaspecten niet alleen in dienstverband, maar ook daarbuiten, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Voor meer blogs Aansprakelijkheid, verzekering & schade: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: