Geld lenen aan bekenden? Zorg voor zekerheid!

Geld lenen aan bekenden? Zorg voor zekerheid!

Ondernemingen hebben financiering nodig om door te kunnen groeien. Bijvoorbeeld voor een nieuw bedrijfspand of nieuwe machines. Deze gewenste financiering kan op verschillende manieren worden aangetrokken. De meest voor de hand liggende manier is een lening van een externe financier, zoals een bank. Daar gaat deze blog echter niet over. Dit keer ligt de focus op een lening van een aandeelhouder, een bestuurder, familie, gelieerde vennootschappen dus úw positie aan de eigen onderneming of aan een ander. Denk bijvoorbeeld aan een succesvolle ouder die een financiering verstrekt voor de onderneming van een van de kinderen.

Vestigen van zekerheden
Professionele externe financiers vestigen zekerheden voor de terugbetaling van de financiering. De meest bekende voorbeelden van zekerheidsrechten zijn het hypotheek- en pandrecht. Daarnaast bestaan nog persoonlijke zekerheidsrechten, zoals borgtocht en hoofdelijke aansprakelijkheid.
Voor u is het van belang om uw informele positie ook met zekerheden te versterken. Niet alleen om uw geld terug te krijgen, maar ook vanwege een positie ‘aan tafel’, voorrang, en informatie in de toekomst.

Pandrecht
Een pandrecht kan gevestigd worden op vorderingen, voorraad, of inventaris. Als financier met een pandrecht mag u, bij verzuim van uw schuldenaar, het verpande goed verkopen en zich op de opbrengst verhalen.

Hypotheek
Een hypotheekrecht kan gevestigd worden op een registergoed. Voorbeelden daarvan zijn woningen, bedrijfspanden en schepen. Net als bij het pandrecht heeft de hypotheeknemer bij verzuim de mogelijkheid om over te gaan tot verkoop. Bij hypotheek speelt ook de informatiepositie een rol. Een ten laste van de schuldenaar gelegd beslag wordt aan u overbetekend (officiële overhandiging van de stukken door de deurwaarder). Op dat moment weet u hoe de vlag erbij hangt bij de hypotheekgever. Hebt u op dat moment meer te vorderen dan de inschrijving van de hypotheek? Dan heeft u altijd de mogelijkheid om beslag te leggen voor het meerdere!

Hoofdelijkheid / borgtocht
Een andere mogelijkheid is om van meerdere partijen aansprakelijkheid te bedingen voor terugbetaling van de lening. Door middel van hoofdelijkheid of borgtocht is het mogelijk om een zekerheid te bedingen voor de betaling van uw vordering. Een derde zal in zo’n geval aansprakelijk zijn voor terug betaling, indien de schuldenaar niet in staat is om de vordering te voldoen.

Faillissement
De hiervoor genoemde zekerheden zijn ook in het geval de schuldenaar failliet gaat zeer nuttig. Het geeft u een voordeel ten opzichte van overige schuldeisers. Een pandhouder of hypotheekhouder kan bijvoorbeeld ook in geval van faillissement overgaan tot executie. Bovendien heeft de pandhouder door zijn zekerheidsrecht en zijn hoge rang in een faillissement een plek aan tafel bij de curator, bijvoorbeeld bij een doorstart.

Begeleiding
Cruciaal is dat de hiervoor besproken zekerheden allen op de juiste manier gevestigd moeten worden. Het is van belang om de juiste zekerheid te bedingen die van voldoende kwaliteit is. Ook moet deze afdwingbaar zijn op het moment dat de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Als advocaten denken wij graag met u mee, begeleiden wij u en zorgen wij voor een correcte vastlegging. Uiteraard geldt dat ook voor een eventuele uitwinning van de bedongen zekerheidsrechten.

Daniels Huisman Advocaten
Mr. Kerwin Fuselier
E-mail:
Telefoon: (0570) 613327

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: