Een succesvolle overname

Een succesvolle overname

U heeft al veel bereikt, bent succesvol en voorziet een mooie toekomst voor uw onderneming. Maar in uw achterhoofd speelt ook steeds vaker de gedachte dat u op enig moment uw onderneming wilt overdragen. U realiseert zich dat daar veel bij komt kijken. Zaken waarop u nu nog geen zicht heeft. Wel herinnert u zich het veel gehoorde advies, dat een succesvolle overname begint met een goed doordacht plan.

Bedrijfsoverdracht vergt een goede voorbereiding en een zorgvuldige uitvoering. Vaak gaat het om een intensief proces waarin ondernemers helaas onder (te) hoge druk, snel de juiste beslissingen  moeten nemen. Een effectieve aanpak van het voorbereidingstraject en het onderhandelingsproces kunnen veel tijd, ergernis en kosten besparen. Bovendien is de kans groot dat u hier later met veel meer voldoening op terugkijkt.

VERKOOPKLAAR MAKEN
Begin als verkoper op tijd met het neerzetten van de juiste juridische structuur. Zo maakt u de onderneming verkoopklaar. Denk hierbij aan een holdingstructuur, een werkmaatschappij en houd zakelijk en privé gescheiden. Is het kiezen van de meest gunstige structuur niet uw dagelijks werk, vraag dan uw fiscaal adviseur/advocaat/notaris om met u mee te denken.

ZET DE AFSPRAKEN GOED OP PAPIER
Als ondernemer bent u gewend om afspraken met zakenpartners goed op papier te zetten. Door toenemende Amerikaanse invloeden wordt het steeds belangrijker om genoeg tijd te besteden aan het goed en eenduidig vastleggen van afspraken in de overnamecontracten (zowel in de initiële fase als eindfase). Dat verdient zich later absoluut terug, mochten er discussies ontstaan.
Bij bedrijfsovername gaat het niet alleen om de overnamesom en de betaling daarvan. Het gaat ook om afspraken over de voortzetting van de bedrijfsvoering en over non-concurrentie. Ook de garanties die de koper verlangt over de status van het bedrijf verdienen uw aandacht. Deze zal de koper eisen om zichzelf te beschermen tegen lijken die mogelijk achteraf uit de kast komen.

VASTLEGGEN PROCES EN DE GEVOLGEN VAN EEN BOEKENONDERZOEK
Houd van begin af aan goed bij welke informatie u tijdens het proces precies verschaft. Maak het de koper vooraf onmogelijk om u achteraf aansprakelijk te kunnen stellen voor zaken die bekend waren. Hetzelfde geldt voor zaken die hij redelijkerwijs uit de beschikbare informatie had kunnen weten.

RISICO’S EVENWICHTIG VERDEELD, GEMOEDSRUST VOOR LATER
Zorg ervoor dat u de risico’s in het overnamecontract evenwichtig verdeelt. U kunt in de overeenkomst beperking van de juridische aansprakelijkheid van de verkopende partij laten vastleggen. Zo bereikt u dat de koper niet al te snel en makkelijk kan aankloppen met een claim tot schadevergoeding.

LAAT U BEGELEIDEN DOOR PROFESSIONALS
Neem een ervaren en gespecialiseerde overnameadvocaat in de arm. Betrek uw accountant en fiscalist tijdig en schakel waar nodig een corporate finance adviseur in. Het is verstandig om van begin af aan ervaren adviseurs aan uw zijde te hebben. Omdat zij de nodigde kennis in huis hebben, én omdat een specialist op tijd kan anticiperen op ontwikkelingen en u kan bijstaan in de vaak complexe onderhandelingen.

Daniels Huisman Advocaten
Mr. Marijke Sipkema – ten Brink
E-mail:
Telefoon: (0570) 613327

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: