Mag ik een domeinnaam met daarin de (handels)naam van mijn concurrent gebruiken?

Mag ik een domeinnaam met daarin de (handels)naam van mijn concurrent gebruiken?

Tegenwoordig ontkomt u er als onderneming niet aan om ook online goed vindbaar en zichtbaar te zijn. Een eigen, goede vindbare website is dan ook van groot belang.

In dit licht heeft de onderneming Filter-webshop.nl op 9 augustus 2011 de domeinnaam www.filter-webshop.nl geregistreerd om via deze domeinnaam haar producten op de website aan de man te brengen. Twee jaar later komt Filter-webshop.nl er bij toeval achter dat haar concurrent, Snijder Filtertechniek B.V., op een latere datum de domeinnaam www.filterwebshop.nl heeft geregistreerd en deze doorlinkt naar haar eigen website. Mag dit of is het registreren van een nagenoeg identieke domeinnaam om deze vervolgens door te linken naar een eigen website niet toegestaan?

Deze vraag is vorig jaar voorgelegd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Van belang zijn de begrippen ‘handelsnaam’ en ‘domeinnaam’. Een handelsnaam is een naam die een onderneming hanteert in het economisch verkeer, ofwel de naam waaronder de onderneming handel drijft. Een domeinnaam is – simpel gezegd – een adres op het internet. Goed om nog op te merken is dat beide rechten ontstaan volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Het recht op een domeinnaam ontstaat door registratie. Een handelsnaam daarentegen kan niet geregistreerd worden en de daaraan verbonden rechten ontstaan door het enkele gebruik van de handelsnaam in het economisch verkeer.

Is het doorlinken zoals hierboven vermeld onrechtmatig of niet? Het antwoord: in beginsel niet. Volgens de voorzieningenrechter maakt Snijder Filtertechniek geen inbreuk op de handelsnaam van Filter-webshop.nl, omdat zij haar domeinnaam (www.filterwebshop.nl) slechts gebruikt om door te linken naar haar website, waaruit duidelijk haar eigen handelsnaam, namelijk Snijder Filtertechniek, blijkt. Onder deze naam treedt zij in het economisch verkeer ook naar buiten en niet onder de naam Filterwebshop.nl. De (potentiele) klant die op de website www.filterwebshop.nl kijkt, behoort te begrijpen dat zij op de website van Snijder Filtertechniek zit en niet op de website van Filterwebshop.nl. Van een handelsnaaminbreuk is dan ook geen sprake. De domeinnaam is ook niet onrechtmatig geregistreerd, want Snijder Filtertechniek was simpelweg de eerste die deze domeinnaam heeft geregistreerd.

Het is dus, ter voorkoming van dergelijke situaties, verstandig om alle mogelijke variaties van uw handelsnaam ook als domeinnaam te registreren. Een alternatief is om uw naam (beter) te beschermen door deze vast te laten leggen als merk. Op deze manier kan voorkomen worden dat uw klanten, via een vergelijkbare domeinnaam  van de concurrent, op diens website komen in plaats van die van u.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: