Debiteur failliet? Bekijk uw verhaalsmogelijkheden!

Debiteur failliet? Bekijk uw verhaalsmogelijkheden!

Naweeën van COVID-19, stijgende energieprijzen, hoge inflatie, het conflict in Oekraïne… Deze omstandigheden maken dat het gevaar van een failliete debiteur op de loer ligt. Wat zijn uw opties als dit gebeurt bij een van uw debiteuren? Blijft u als gevolg van het faillissement met lege handen achter of zijn er mogelijkheden om uw schade te beperken? Deze blog biedt een handzaam overzicht waarmee u, als schuldeiser van de failliet, relatief snel uw verhaalsmogelijkheden in beeld kunt brengen en zo nodig veilig kunt stellen.

  1. U heeft op het moment van faillissement goederen van de failliete debiteur onder u.

Heeft u op het moment van faillissement goederen van de debiteur onder u? Met een beroep op het recht van retentie kunt u deze goederen van de failliete debiteur onder u houden of voorrang op de opbrengst van deze goederen bewerkstelligen. Ook hypotheekhouders of pandhouders kunnen daar met hun sterke posities geen verandering in brengen. De curator kan op zijn beurt de goederen weliswaar opeisen, maar bij de verdeling van de opbrengst heeft u een aanzienlijk betere positie dan de concurrente schuldeisers.

  1. U heeft roerende zaken aan de failliete debiteur geleverd, maar de koopprijs is nog niet (volledig) betaald.

Heeft u roerende zaken geleverd die op het moment van faillietverklaring nog niet (of niet volledig) betaald zijn? In dit geval kunt u met een beroep op het recht van reclame deze roerende zaken terugvorderen. Het recht van reclame is een wettelijk recht. U hoeft dit niet specifiek overeengekomen te zijn met de koper. Wel is enige haast geboden. Het recht op reclame vervalt zes weken na het moment dat de vordering opeisbaar is geworden, én meer dan 60 dagen zijn verstreken vanaf de dag waarop de goederen zijn afgeleverd bij uw debiteur. In het geval van een faillissement van uw debiteur kunt u de roerende zaken opeisen bij de curator. In plaats van het afgeven van de roerende zaken kan de curator er ook voor kiezen om tot betaling over te gaan. U krijgt dan alsnog uw geld.

  1. Bent u zowel schuldenaar als schuldeiser van de failliete debiteur? Onder omstandigheden kunt u uw schuld met uw vordering verrekenen.

Heeft u zowel een schuld aan én een vordering op de failliete debiteur? Onder omstandigheden mag u deze bedragen met elkaar verrekenen. Met een beroep op verrekening voorkomt u dat u zelf de gehele schuld moet betalen, terwijl uw vordering hoogstwaarschijnlijk voor een groot deel onbetaald blijft. Verrekening in het geval van faillissement is toegestaan indien zowel de schuld als de vordering vóór de faillietverklaring van de debiteur is ontstaan of voortvloeien uit handelingen die zijn verricht vóór de faillietverklaring. Voor een beroep op verrekening is niet vereist dat uw vordering op de failliete debiteur opeisbaar of eenvoudig vast te stellen is. Uw mogelijkheden tot verrekenen zijn daarmee in faillissement groter dan buiten faillissement.

Let op: in tegenstelling tot het recht van retentie en het recht van reclame kan van de mogelijkheid tot verrekening contractueel worden afgeweken. Wees hierop dus attent tijdens het contracteren.

  1. U heeft roerende zaken onder eigendomsvoorbehoud geleverd aan de failliete debiteur.

Een eigendomsvoorbehoud wordt meestal overeengekomen in de algemene voorwaarden. Controleer uw algemene voorwaarden op de aanwezigheid van een eigendomsvoorbehoud of kom dit voorbehoud specifiek overeen met uw debiteur. Bent u een eigendomsvoorbehoud overeengekomen? Dan gaat de eigendom van een roerende zaak pas over als de debiteur de verschuldigde prestatie heeft voldaan. Zolang de debiteur niet betaalt, gaat de eigendom niet over. In het geval van een faillissement van uw debiteur kunt u de roerende zaken terugvorderen of alsnog betaling ontvangen van de curator.

Let op: het loont in dit kader om alert te zijn op het moment van faillietverklaring. Breng de curator in dat geval met spoed op de hoogte van uw eigendomsvoorbehoud. U kunt de curator verzoeken om de locatie(s) te mogen bezichtigen. Zo kunt u met eigen ogen vaststellen welke roerende zaken daadwerkelijk nog aanwezig zijn.

  1. U heeft een pand- of hypotheekrecht gevestigd.

Een veel voorkomende vorm van zekerheid is het vestigen van een pand- of hypotheekrecht. Bent u pand- of hypotheekhouder? Dan heeft u een groot voordeel ten opzichte van de overige schuldeisers. U kunt uw rechten namelijk uitoefenen alsof er geen faillissement is. Deze vorm van zekerheid is onder meer interessant wanneer u op regelmatige basis grotere bedragen heeft openstaan bij uw debiteur.

Advies en begeleiding in geval van een failliete debiteur

Met bovenstaand overzicht in de hand kunt u in het geval van een failliete debiteur relatief snel en eenvoudig uw verhaalsmogelijkheden achterhalen en veiligstellen. Wilt u naar aanleiding van deze blog vragen stellen of wenst u advies met betrekking tot het faillissementsrecht en het ondernemingsrecht? Daniels Huisman Advocaten is met specifieke kennis en ervaring op dit vakgebied de juiste gesprekspartner. Onze advocaten worden regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator, maar staan ook dagelijks ondernemers bij met raad en daad. Dit maakt dat we u uitstekend van persoonlijk advies en passende begeleiding kunnen voorzien.

Daniels Huisman Advocaten
Mr. L.A.M. Stortelder
Advocaat
E-mail:
Telefoon: 06-83824318

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: