Bewaak uw online verkoopproces!

Bewaak uw online verkoopproces!

Vliegtickets, boeken of concertkaartjes bestellen op een website, een parkeerkaartje betalen via een mobiele telefoon: elektronische overeenkomsten zijn niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken. Naar Nederlands recht komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 BW), welke beiden vormvrij zijn (artikel 3:37 lid 1 BW). Ook langs elektronische weg komt een overeenkomst tot stand indien in juridische zin sprake is geweest van een aanbod dat is aanvaard door de wederpartij. 

Net als in de analoge wereld moet de eiser met feiten onderbouwen dat er langs elektronische weg een overeenkomst is gesloten. Indien u een beroep wenst te doen op een overeenkomst, zult u in ieder geval moeten aantonen dat die overeenkomst ook daadwerkelijk bestaat. In de “analoge wereld” zal dat vaak niet zo’n probleem zijn. Overeenkomsten worden immers vaak vastgelegd in een schriftelijk contract, ondertekend door beide partijen. In de “digitale wereld” kan het lastiger zijn aan te tonen wat nu is overeengekomen. Dat ondervond ook Tickets4u B.V. 

Feiten (uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland d.d. 22 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1595)

Tickets4u verkoopt op haar website kaarten voor verschillende (muziek)evenementen. De wederpartij “Floor” (fictief gekozen naam) heeft op 13 oktober 2014 de website van Tickets4u bezocht in verband met het concert “Ladies of Soul”. Op dezelfde dag ontving Floor per email een orderbevestiging: 

“U heeft er voor gekozen de tickets per post te willen ontvangen. (…) Zodra het volledige bedrag d.m.v. iDEAL voldaan is, zorgen wij ervoor dat u uiterlijk 7 dagen voor het concert/ evenement de tickets ontvangen heeft. 
(…)
In het onderdeel ‘Mijn T4U’ op onze website kunt u ook te allen tijde de status van uw bestelling volgen of als u wilt afzien van de bestelling, kunt u deze hier online annuleren. Zonder annulering blijven de tickets op uw naam geregistreerd. (…)” 

Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 lid 3 luidt:

“(…) Wanneer de bestelde entreebewijzen niet worden afgehaald voor het evenement of wanneer de koper niet schriftelijk cq per email annuleert, is de gedane bestelling nog van kracht en zal het overeengekomen bedrag alsnog in rekening worden gebracht bij de koper. (…)”

Artikel 3 lid 2 luidt:

“(…) De entreebewijzen worden pas verzonden of overhandigd zodra de betaling op de rekening van de Tickets4U BV is bijgeschreven of contant is voldaan. (…)“

Omdat Floor de Tickets niet betaalde heeft Tickets4u 7 betalingsherinneringen verzonden. Daarbij is tevens vermeld:

“Wanneer u de bestelling wilt annuleren kunt u dit doen via het onderdeel ‘Mijn T4U’ op onze website www.tickets4u.nl.”

Vordering Tickets4u

Vervolgens is Tickets4u naar de kantonrechter gestapt. Tickets4u vordert dat de kantonrechter Floor veroordeelt tot betaling van € 192,90, te vermeerderen met de wettelijke rente. Tickets4u stelt dat er een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Floor heeft een bestelling geplaatst waarbij zij alle vijf stappen heeft doorlopen tot aan de betaling. Tickets4U heeft de tickets voor Floor vastgehouden en niet meer aan een derde kunnen verkopen. 

Verweer

Floor stelt dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Tijdens het bestellen kwam er een melding dat de tickets uitverkocht waren en Floor heeft daarop het bestelproces op correcte wijze afgebroken. Floor heeft geen tickets ontvangen. 

De beoordeling

Net als in de analoge situatie moet Tickets4u bewijzen dat er een overeenkomst (langs elektronische weg) tot stand is gekomen. Tickets4u heeft ter onderbouwing dat Floor het hele bestelproces heeft doorlopen tot en met het plaatsen van een bestelling, een uitdraai van de webbezoeken van Floor overgelegd en voorbeelduitdraaien van het bestelproces. Dit is voor de kantonrechter onvoldoende.  

De conclusie is dat niet is komen vast te staan dat Floor een overeenkomst betreffende de tickets “Ladies of Soul” heeft gesloten. De vordering van Tickets4u wordt daarom afgewezen.  

Tip

Voor overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen gelden dezelfde regels als voor overeenkomsten in de analoge wereld. Dat betekent dat de ‘normale’ regels voor het bewijsrecht van toepassing zijn, zo ook het aloude adagium: “wie eist, bewijst”. Dus zorg als (online) verkoper ervoor dat je achteraf de totstandkoming van de overeenkomst kunt bewijzen. Het laten zien van het bestelproces is onvoldoende als dat niet is toegespitst op de bestelling waarvan betaling wordt geëist. 

Heeft u naar aanleiding van deze Blog vragen, neem dan contact op met mr. Laurens Bezoen, lid van de Praktijkgroep IE.

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog. 

Bericht delen via: