Betaalt u een opslag op uw Euribor-hypotheek? Mogelijk krijgt u geld terug!

Betaalt u een opslag op uw Euribor-hypotheek? Mogelijk krijgt u geld terug!

In het verleden hebben diverse geldverstrekkers hun klanten aangeboden om in plaats van een ‘normale’ hypotheek, een Euribor-hypotheek te verstrekken. Een Euribor-hypotheek is een hypotheek op basis van het Euribor-tarief. Dit is het tarief waartegen geldverstrekkers zelf onderling hun geld aan elkaar lenen. De ‘winst’ van de geldverstrekker zit bij een Euriborhypotheek in een door de geldvertrekker gehanteerde opslag bovenop het Euribor-tarief.

Bijvoorbeeld het Euribor-tarief plus 1%. Als u ook een dergelijke hypotheek in het verleden nt aangegaan, dan moet u zeker verder lezen!

Is uw opslagpercentage ongemerkt verhoogd?
Vanaf eind 2008 is mede door de economische crisis het Euribor-tarief flink gedaald. Op dit moment is het Euribor-tarief zelfs negatief! Dit houdt in dat in sommige gevallen de geldverstrekker zelfs geld toe moet geven aan de klant. Wie wil dat nou niet? Zoals u wel kunt raden vinden geldverstrekkers het natuurlijk niet prettig om hun winstmarge te zien dalen en om die reden heeft men in de hypotheekvoorwaarden (de ‘kleine lettertjes’) opgenomen dat het de geldverstrekker is toegestaan om tussentijds het opslagpercentage te verhogen. Betaalde u eerst een opslag van 1%, dan kan het dus zo zijn dat de geldverstrekker deze opslag op grond van de voorwaarden inmiddels (eenzijdig) heeft verhoogd tot 2% of meer.

Jammer? De rechtbank Amsterdam vindt van niet!
Wellicht denkt u dan: ‘jammer, maar dat ben ik nu eenmaal overeengekomen met mijn geldverstrekker’. Dat klopt op zichzelf natuurlijk wel, maar uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam blijkt dat u hiermee geen genoegen hoeft te nemen.

De verhoging van de opslag is onredelijk
De bepaling in de hypotheekvoorwaarden die de geldverstrekker het recht geeft om eenzijdig het opslagpercentage te verhogen, kan namelijk als onredelijk worden gezien. Het is namelijk een bepaling die de geldverstrekker eenzijdig het recht geeft om de prijs van het product te verhogen en dat mag alleen wanneer aan een aantal strikte (cumulatieve) voorwaarden is voldaan.

De uitspraak:
In de zaak die speelde bij de rechtbank Amsterdam (en in vele andere gevallen) is niet aan deze strenge voorwaarden voldaan, waardoor vast is komen te staan dat de geldverstrekker niet eenzijdig het opslagpercentage mocht verhogen. Het gevolg is dat de geldverstrekker alle teveel betaalde opslag aan de klanten moet terugbetalen. U kunt zich voorstellen dat dit om aanzienlijk bedragen kan gaan.

Krijgt ook u geld terug?
Als u een Euribor-hypotheek heeft met daarboven op een opslagpercentage, dan kan het goed zijn dat ook uw geldverstrekker ten onrechte in de afgelopen jaren het opslagpercentage heeft verhoogd. En, belangrijker, dat u dus recht heeft op terugbetaling!

Wat kunt u doen?
Dat verhogen van de renteopslag mag dus alléén als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan. Of aan die voorwaarden is voldaan is in de meeste gevallen voor u niet eenvoudig vast te stellen.

Daarom helpen wij u graag een handje! Neem vrijblijvend contact met ons op en laat ons uw hypotheekvoorwaarden screenen. U hebt dan direct duidelijk of u ten onrechte een opslag heeft betaald en of u recht heeft op teruggave. Als dat zo is, dan vorderen wij natuurlijk graag voor u het teveel betaalde terug!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: