Bericht inzake faillissement SEPA Green Energy B.V.

Bericht inzake faillissement SEPA Green Energy B.V.

Naar aanleiding van het faillissement van Sepa Green Energy B.V. ontvingen wij veel vragen van (onder meer) klanten van de gefailleerde vennootschap. Langs deze weg proberen wij de meest gestelde vragen te beantwoorden.

Op 8 december 2021 is Sepa Green Energy B.V. in staat van faillissement verklaard. De curator heeft vanaf datum faillissement 10 dagen de mogelijkheid gekregen om op zoek te gaan naar een overnemende partij, en dat is gelukt. Per 22 december 2021 is de klantenportefeuille van Sepa Green Energy B.V. overgenomen door Innova Energie B.V. Zij zullen verder gaan met deze portefeuille onder het label Sepa Green Energy. U zult van Sepa Green / Innova Energie een e-mail (hebben) ontvangen. 

Vanaf 22 december 2021 vervallen alle oude tarieven, de voorwaarden en einddata voor zowel gas als elektra. Uw stroomtarief zal, afhankelijk van de marktontwikkelingen, per maand naar boven of beneden worden bijgesteld. Indien u nog een lopend vast contract had, kunnen zij voor het gastarief, dankzij medewerking van de gasleverancier van Sepa Green Energy B.V., een aantrekkelijke prijs realiseren voor de duur dat u een vast contract had met Sepa Green Energy B.V. tot uiterlijk 31 december 2023. Innova Energie heeft ervoor gekozen om het label aan te houden, dus u ontvangt alles op de vertrouwde wijze. 

Voor meer informatie ten aanzien van de overname door Innova Energie en de gevolgen daarvan voor u, en voor vragen ten aanzien van het faillissement, verwijs ik u naar de website (https://sepagreen.nl/) voor (veelgestelde) vragen en antwoorden. 

U ontvangt nog een eindafrekening. Indien deze ertoe leidt dat u per saldo een vordering heeft op Sepa Green Energy B.V., dan kunt u die indienen via de website: https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/739. U heeft de gelegenheid om bewijsstukken (bijv. overeenkomsten, facturen, afrekeningen, e.d.) bij te voegen. Gelieve hiervan gebruik te maken en deze zoveel mogelijk te uploaden in één PDF-bestand.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in dit faillissement, verwijs ik u naar het Centraal Insolventieregister (via de website https://insolventies.rechtspraak.nl). Het eerste openbare verslag zal binnenkort worden gepubliceerd. 

Voor nadere informatie ten aanzien van de levering van gas en elektra, verwijs ik u in dit kader naar de website (https://www.acm.nl/nl) van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) .