Bericht inzake eindafrekening tot 22 december 2021

Bericht inzake eindafrekening tot 22 december 2021

In eerdere berichtgeving is gemeld dat de eindafrekening over de periode tot 22 december 2021 binnenkort volgt. De curator dient de afrekeningen binnen een wettelijke termijn van 42 dagen na afloop van het contract op te maken. Het kost meer tijd dan verwacht om de eindafrekening op te maken en de opvolging ervan goed te regelen in het faillissement.

De curator heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verzocht uitstel te verlenen voor het verzenden van de eindafrekeningen. Wij verwachten de eindafrekeningen voor eind februari 2022 aan u te kunnen verzenden.

Indien de eindafrekening ertoe leidt dat u per saldo een vordering heeft op SEPA Green Energy B.V., dan kunt u die indienen via de website: https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/739