De Whoa wordt wet

Ga terug

Op 6 oktober 2020 is de Whoa (Wet homologatie onderhands akkoord) door de Eerste Kamer aangenomen. 

Dit wetsvoorstel regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Zij die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd.

Vermoedelijk treedt de wet op 1 januari 2021 in werking. De exacte datum is echter nog niet bekendgemaakt.

Met dit voorstel krijgen ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, de beschikking over een krachtige wettelijke mogelijkheid om hun schulden te herstructureren.

Voorheen was een dwangakkoord buiten een insolventieprocedure, zoals een faillissement of surseance van betaling, niet mogelijk. Een onderhands dwangakkoord vergroot de slagingskans van een poging tot herstructurering. Hiermee wordt het reorganiserend vermogen van ondernemingen in zwaar weer versterkt.

Hebt u vragen naar aanleiding van de Whoa? Neemt u dan contact op met Arjen HuismanFreerk BlekerMark Loef of één van de andere advocaten van de praktijkgroep Ondernemingsrecht.

Dit bericht is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in het bericht kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in het bericht dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit bericht.