Coronavirus COVID-19

Ga terug

Beste relatie,

Het Coronavirus (COVID-19) heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt en treft nu ook Nederland. Door de overheid zijn maatregelen getroffen, waar ons kantoor gehoor aan geeft.

Onze medewerkers zijn veelal in staat om hun werkzaamheden vanuit huis te verrichten. Toegang tot alle digitale systemen en servers is gewaarborgd. Zodoende kunnen wij de service verlenen die u van ons gewend bent.

Zittingen zijn tot 6 april 2020 grotendeels afgelast. Over het vaststellen van een nieuwe datum wordt contact opgenomen.

Om onze medewerkers en cliënten te beschermen, zijn er verschillende maatregelen genomen ter voorkoming van verdere verspreiding. Daarbij volgen wij het landelijke beleid.

  • Onze medewerkers werken zo veel mogelijk thuis.
  • Contact met onze cliënten gaat zo veel mogelijk via e-mail, telefoon en beeld. Afspraken die door moeten gaan, vinden plaats in de grotere spreekkamers om fysieke afstand tussen de gespreksdeelnemers te bewerkstelligen, mits alle aanwezigen klachtenvrij zijn en/of niet in een risicogebied zijn geweest.
  • Bedrijfs- en netwerkmeetings met grotere groepen mensen zijn geannuleerd.
  • Deelname aan externe events, bijeenkomsten, conferenties, congressen, trainingen en opleidingen bij externe partijen zijn geannuleerd.
  • Wij schudden geen handen.
  • In ons kantoor is de frequentie van schoonmaken verhoogd en zijn er extra hygiënemaatregelen genomen.

Daniels Huisman houdt de ontwikkeling van het Coronavirus continu in de gaten, mocht er iets veranderen dan zullen we zorgen dat hier snel op ingespeeld kan worden. Dankzij de maatregelen die nu getroffen zijn, zorgen wij dat onze service richting onze cliënten gewaarborgd blijft.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon.

Wilt u contact met een advocaat dan kan dat via zijn of haar nummer of per e-mail, de contactgegevens kunt u vinden op deze pagina, of u kunt contact opnemen via ons algemene nummer 0546-760 860.