Bericht curator aan voormalig werknemers van TSN Thuiszorg

Bericht curator aan voormalig werknemers van TSN Thuiszorg

In het faillissement van TSN Thuiszorg B.V. zijn voormalig werknemers bericht over verlofuren. Het is de curator namelijk gebleken dat er werknemers zijn die nog recht hebben op de uitbetaling van niet genoten verlofuren. In het faillissement is inmiddels een zodanig boedelactief gegenereerd dat de verwachting is dat (een deel van) deze vordering kan worden voldaan. De werknemers is derhalve de mogelijkheid geboden om deze vordering in te dienen. 

Indien u een bericht van de curator heeft ontvangen, dan ontvangen wij graag per e-mail via tsn@danielshuisman.nl uw reactie.

De hoogte van de vordering die de curator noemt in zijn brief is een brutobedrag. De uitkering die u te zijner tijd zult ontvangen is netto en derhalve lager dan het genoemde bedrag. 

U kunt de betaling waarschijnlijk dit jaar (2021) verwachten. Er is nog geen uitzicht op een concrete datum waarop een uitkering kan plaatsvinden.

Indien u vragen heeft, dan kunt u die vragen uitsluitend stellen per e-mail via tsn@danielshuisman.nl

Bericht delen via: